ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ САЙТ БАКИНСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ГУМАНИТАРНОГО ФОРУМА
OFFICIAL WEBSITE OF THE BAKU INTERNATIONAL HUMANITARIAN FORUM
BAKI BEYNƏLXALQ HUMANİTAR FORUMUNUN RƏSMİ İNTERNET SAYTI

ABŞ-ın sabiq Prezidenti Bill Klintonun Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumun iştirakçılarına ünvanladığı müraciət, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycan Respublikasındakı səfiri Mətyu Brayzə təqdimatında

Hörmətli cənab Prezident, Xanım Əliyeva!

Bu tədbirdə iştirak etmək və ABŞ-ın sabiq Prezidenti Bill Klintonun məktubunu oxumaq şərəfinə nail olduğum üçün Sizə minnətdarlığımı bildirirəm. İcazə verin Amerika Birləşmiş Ştatları adından ölkənizin müstəqilliyinin 20-ci ildönümü ilə əlaqədar Sizi bir daha təbrik edim.

Əvvəlcə tədbirdə təmsil olunan ölkələr arasında əməkdaşlıq əlaqələri ilə bağlı Prezidentin fikirlərini xatırlatmaq istərdim. Mən 1999-cu ilin sonlarında Prezident Heydər Əliyev, Prezident Süleyman Dəmirəl, Prezident Eduard Şevardnadze tərəfindən Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinə dair hökumətlərarası sazişin imzalanmasını xatırlayıram. Sazişin imzalanması mərasimində iştirak edən Prezident Bill Klinton isə həmin hadisəni özünün xarici siyasətində mühüm nailiyyətlərdən biri kimi qiymətləndirir. Çünki bu razılaşmalar olduqca böyük uğura nail olan layihənin əsasını qoymuşdur. O, həmişə özünü Azərbaycana dərindən bağlı bir insan kimi hiss edib. Siz bu uğurun Azərbaycan, Türkiyə, Böyük Britaniya, ABŞ, Rusiya, Yaponiya və digər ölkələrin şirkətləri arasında olan əməkdaşlıq əlaqələrindən ərsəyə gələn nəticələrini hazırda pəncərədən çölə baxarkən görə bilərsiniz. İndi isə Prezident Klintonun məktubunu oxumaq istərdim:

“XXI əsr: ümidlər və çağırışlar” Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumunun bütün iştirakçılarını səmimi salamlayıram. Bu tədbir XXI əsrdə insan haqları və qarşılıqlı asılılıq məsələlərinin araşdırılması baxımından əlverişli məqamdır. Azərbaycan xalqının da sübut etdiyi kimi, açıq ticarət və investisiyalar dünyanın inkişaf etməkdə olan ölkələrində iqtisadi inkişafa gətirib çıxarmışdır.

Bəşər tarixində ilk dəfə olaraq dünya əhalisinin yarıdan çoxu öz seçdiyi hökumətlərin idarəçiliyi altında yaşayır. Bu il biz insanlara azadlıq, ləyaqət və eşidilmək kimi universal hüquqların verildiyi qlobal cəmiyyətin formalaşması istiqamətində nəzərəçarpan irəliləyişlərin şahidi olduq. Bu uğurları qeyd etməklə yanaşı, onu da bilirik ki, hələ görüləcək işlər də vardır. Dünyada təxminən bir milyard yarım insan hələ də yoxsulluq içərisində yaşayır, bir milyard insan təmiz su və ərzaq qıtlığından əziyyət çəkir, çoxlu sayda insan isə müstəbid rejimlərin hakimiyyəti altında yaşayır. Bizim dövrümüzün ən mühüm çağırışı qarşılıqlı asılılığımızın müsbət məqamlarını çoxaltmaq, mənfi meyillərini isə azaltmaqdır. Bu tədbirdə cəmiyyətin bütün sahələrindən olan liderlərin bir araya gələrək XXI əsrin parlaq vədini dünya vətəndaşları üçün reallığa çevirmək istiqamətində birgə fəaliyyəti müzakirə etmələri məni məmnun edir.

Prezidentlər İlham Əliyevə və Dmitri Medvedevə bu önəmli sammitin həmsədrləri olduqları üçün təşəkkürümü bildirirəm. Hamınıza məhsuldar görüş arzulayıram. Bill Klinton”

Информация для участников

İştİrakçIlar üçün məlumat

Information for participants

Всю подробную информацию о предстоящем Бакинском международном гуманитарном Форуме, который состоится 2-3 октября 2014 года, вы можете найти в данном разделе:

You can find all detailed information about forthcoming Baku International Humanitarian Forum, which will be held on October 2-3, 2014, in the section below:

2-3 oktyabr 2014-cü ildə keçiriləcək Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumu haqqında ətraflı məlumatı Siz bu bölmədə əldə edə bilərsiniz:

Регистрация на форуме

Registration

Qeydİyyat

Для участия в работе Бакинского международного гуманитарного Форума необходимо обязательно пройти процедуру онлайн регистрации в указанном ниже разделе.

Внимание! Не забудьте указать в регистрационной форме номер персонального пригласительного письма.

Информация о получении виз
Участники, приглашённые на Форум, в случае необходимости оформления визы для посещения Азербайджана, могут получить её, обратившись в Посольства и Консульства Азербайджанской Республики.

Боллее подробную информацию о визовом режиме вы можете получить на сайте Министерства Иностранных Дел Азербайджанской Республики

For participation in the work of the Baku International Humanitarian Forum you are required to go through online registration procedure in the below section.

Note! Do not forget to indicate in the registration form the number of your personal invitation letter.

Visa information
Participants invited to the Baku International Humanitarian Forum, in case they need a visa to visit Azerbaijan, can apply for visa at the Embassies and Consulates of the Republic of Azerbaijan.

For more information visit the official web site of the Ministry of Foreign Affairsof the Republic of Azerbaijan.

Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumunun işində iştrak etmək üçün qeydiyyat prosedurasından keçməlisniz.

Vizanın alınmasına dair məlumat
Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumuna dəvət olunmuş iştirakçılar Azərbaycana səfər etmək üçün viza rəsmiləşdirməsindən ehtiyac duyurlarsa, Azərbaycan Respublikasının Səfirlikləri və Konsulluqlarına müraciət edib əldə edə bilərlər.

Əlavə məlumatı Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi internet səhifəsindən əldə etmək olar.

Туры по регионам Азербайджана

Tours to the regions of Azerbaijan

Azərbaycan regİonlarI üzrə turlar

Для участников Бакинского международного гуманитарного Форума c 4 по 5 октября 2014 года будут организованы туры по следующим регионам Азербайджана:

Tours to the following regions of Azerbaijan will be organized for the participants of the Baku International Humanitarian Forum 4-5, october 2014:

2014-cü il oktyabrın 4-5 -də Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumunun iştirakçıları üçün Azərbaycanının aşağıda qeyd olunan regionları üzrə səfərlər təşkil olunacaqdır:

Контакты

Contacts

ƏLAQƏ

Азербайджанская Республика, г. Баку
Организационный Комитет
Бакинского Международного Гуманитарного Форума

тел .: +(99412) 492 89 50; 492 95 58
факс:+(99412) 437 19 23
э-почта: [email protected]Republic of Azerbaijan, Baku
Organizing Committee of the Baku International Humanitarian Forum

tel.: +(99412) 492 89 50; 492 95 58
fax: +(99412) 437 19 23
e-mail: [email protected]


Azərbaycan Respublikası, Bakı ş.
Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumunun Təşkilat Komitəsi

tel. : +(99412) 492 89 50; 492 95 58
faks:+(99412) 437 19 23
e-ünvan: [email protected]Погода в Баку

Bakıda hava

Weather in Baku