ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ САЙТ БАКИНСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ГУМАНИТАРНОГО ФОРУМА
OFFICIAL WEBSITE OF THE BAKU INTERNATIONAL HUMANITARIAN FORUM
BAKI BEYNƏLXALQ HUMANİTAR FORUMUNUN RƏSMİ İNTERNET SAYTI

UNESCO-nun baş direktorunun informasiya və kommunikasiya məsələləri üzrə müavini Yanis Karklinsin çıxışı

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Zati-aliləri, cənab İlham Əliyev!

Xanım Əliyeva!

Cənab Dmitri Medvedevi təmsil edən möhtərəm Rusiya Federasiyası    Prezidenti Administrasiyasının rəhbəri!

Möhtərəm nazirlər!

Möhtərəm Avropa Şurası Parlament Assambleyasının sədri!

Möhtərəm keçmiş dövlət başçıları!

Xanımlar və cənablar!

Bu tədbirdə iştirak etməkdən şərəf hissi duyuram. Azərbaycan Prezidentinə və hökumətinə bu təşəbbüsə görə təşəkkürümü bildirmək və UNESCO-nun baş direktoru xanım İrina Bokovanın tədbirin uğurlu keçməsi ilə bağlı diləklərini çatdırmaq istərdim. 

Hərtərəfli dəyişən dünyada biz qlobal çağırışları müzakirə etməklə bağlı istənilən imkanı dəyərləndirməli və birlikdə hərəkət etməliyik. Məhz bu səbəbdən Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumunun keçirilməsi olduqca vacibdir.

Bu forum dialoq, fikirlərin, ideyaların və baxışların mübadiləsi üçün platforma yaradır. Bu gün bu, əvvəlki dövrlərlə müqayisədə daha zəruridir.

Multikulturalizm, texnologiyaların cəmiyyətdə rolu, elminü və etik məsələlərin tərəqqisi, sürətlə dəyişən regionda və dünyada üç ənənəvi dəyərlərin mühafizəsi – bu mövzular qlobal idarəçilik qarşısında qaldırılan mühüm məsələlərdir. 

Əslində bu mövzular bir məsələdə birləşdirilə bilər. Bu, XXI əsr üçün yeni humanizm məsələsidir. Qarşılıqlı asılılığın mövcud olduğu cəmiyyətlərdə fərdin rolu nədən ibarətdir? Hər kəsin ləyaqətinin və hüquqlarının bütün fəaliyyətlərin və uğura gedən yolun başlanğıc nöqtəsi olmasını necə təmin edə bilərik? UNESCO-nun mövqeyi aydındır.

Humanist olmaq Şimal və Cənub, Şərq və Qərb arasında “körpülər tikmək” və problemləri birgə həll etmək üçün cəmiyyəti gücləndirmək deməkdir. Bu, hamı üçün keyfiyyətli təhsilin təminatı, elmi əməkdaşlığı həvəsləndirmək və hər kəsə fayda verə bilmək naminə bilikləri bölüşmək deməkdir. Bu, eyni zamanda, Ümumdünya İnsan Haqları Bəyannaməsinin, xüsusilə demokratik cəmiyyətin özəyi sayılan ifadə və mətbuat azadlığının müdafiə olunması deməkdir.

Müasir dünya çoxtərəfli, kompleks və fərqlidir. İnternetə əsaslanan müasir kommunikasiya sistemləri informasiyaya məhdudiyyətsiz çıxışı və qlobal inkişafın müxtəlifliyini aşkarlamağı təmin edir. Lakin bütün fərqliliklərə baxmayaraq, biz hamımız insan olaraq qalırıq. Bütün mədəni müxtəlifliklərə baxmayaraq, biz ümumi sivilizasiyanı paylaşırıq.

Bütün mədəniyyətlər fərqlidir, lakin bəşəriyyət insan hüquqları və əsas azadlıqlarına əsaslanan vahid dəyərdir.

İfadə azadlığı demokratik inkişafa, yaxşı idarəçiliyə, qanunun aliliyinə kömək edir, insanlara geniş imkanlar təqdim edir. Geniş əhatəli kommunikasiyalar informasiyanın sərbəst axınına şərait yaradır və hazırda biliyə gedən yol əvvəlki dövrlərlə müqayisədə daha da asanlaşmışdır.   

Sürətlə dəyişən mühitdə əsas prinsipləri saxlamaqla biz öz yanaşmalarımıza yenidən nəzər salmalıyıq. UNESCO-nun mandatı və BMT-nin missiyası bu ideyalara əsaslanır.

UNESCO-nun nizamnaməsində göstərilir ki, sülh bəşəriyyətin intellektual və əxlaqi həmrəyliyi əsasında yaradılmalıdır. Təkcə siyasi və iqtisadi əsaslara söykənən sülh kifayət etmir. Bizim nizamnaməmizdə deyilir ki, kişilərin və qadınların baxışlarında “müharibələr başlasa” elə həmin baxışlarda da sülhün qorunması prosesi formalaşdırılmalıdır.

Bu gün UNESCO-nun rolu qlobal idarəçilikdə olan boşluğu doldurmağa əsaslanır. Bu rol bizim ümumi gələcəyimiz üçün zəruri olan ictimai dəyərlərin qorunmasından ibarətdir.

UNESCO maliyyə yardımı paylamır, lakin inkişaf üçün zəmin hazırlayır. UNESCO özlüyündə sülhü qorumur, lakin sülhün davamlı olması üçün çalışır. Bu təşkilatın gücü əsas ictimai dəyərlər olan təhsil, mədəniyyət, elm və kommunikasiya kimi sahələrdə kollektiv hərəkata şərait yaratmaqdadır. Bunlar bütün ölkələrə təsir edən qlobal məqsədlərdir.

Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumu bizim üzləşdiyimiz çağırışları araşdırmaq üçün çox yaxşı platformadır.

Bu mövzuların müzakirəsi üçün Xəzərin incisi olan Bakıdan daha uyğun bir şəhərin adını çəkmək mənim üçün çətin olar.

Qarşıda görüləcək işlərimiz çoxdur və məsələlərin həllinə hər yolla yardım etmək bizim vəzifəmizdir.

Diqqətinizə görə minnətdaram.

Информация для участников

İştİrakçIlar üçün məlumat

Information for participants

Всю подробную информацию о предстоящем Бакинском международном гуманитарном Форуме, который состоится 2-3 октября 2014 года, вы можете найти в данном разделе:

You can find all detailed information about forthcoming Baku International Humanitarian Forum, which will be held on October 2-3, 2014, in the section below:

2-3 oktyabr 2014-cü ildə keçiriləcək Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumu haqqında ətraflı məlumatı Siz bu bölmədə əldə edə bilərsiniz:

Регистрация на форуме

Registration

Qeydİyyat

Для участия в работе Бакинского международного гуманитарного Форума необходимо обязательно пройти процедуру онлайн регистрации в указанном ниже разделе.

Внимание! Не забудьте указать в регистрационной форме номер персонального пригласительного письма.

Информация о получении виз
Участники, приглашённые на Форум, в случае необходимости оформления визы для посещения Азербайджана, могут получить её, обратившись в Посольства и Консульства Азербайджанской Республики.

Боллее подробную информацию о визовом режиме вы можете получить на сайте Министерства Иностранных Дел Азербайджанской Республики

For participation in the work of the Baku International Humanitarian Forum you are required to go through online registration procedure in the below section.

Note! Do not forget to indicate in the registration form the number of your personal invitation letter.

Visa information
Participants invited to the Baku International Humanitarian Forum, in case they need a visa to visit Azerbaijan, can apply for visa at the Embassies and Consulates of the Republic of Azerbaijan.

For more information visit the official web site of the Ministry of Foreign Affairsof the Republic of Azerbaijan.

Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumunun işində iştrak etmək üçün qeydiyyat prosedurasından keçməlisniz.

Vizanın alınmasına dair məlumat
Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumuna dəvət olunmuş iştirakçılar Azərbaycana səfər etmək üçün viza rəsmiləşdirməsindən ehtiyac duyurlarsa, Azərbaycan Respublikasının Səfirlikləri və Konsulluqlarına müraciət edib əldə edə bilərlər.

Əlavə məlumatı Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi internet səhifəsindən əldə etmək olar.

Туры по регионам Азербайджана

Tours to the regions of Azerbaijan

Azərbaycan regİonlarI üzrə turlar

Для участников Бакинского международного гуманитарного Форума c 4 по 5 октября 2014 года будут организованы туры по следующим регионам Азербайджана:

Tours to the following regions of Azerbaijan will be organized for the participants of the Baku International Humanitarian Forum 4-5, october 2014:

2014-cü il oktyabrın 4-5 -də Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumunun iştirakçıları üçün Azərbaycanının aşağıda qeyd olunan regionları üzrə səfərlər təşkil olunacaqdır:

Контакты

Contacts

ƏLAQƏ

Азербайджанская Республика, г. Баку
Организационный Комитет
Бакинского Международного Гуманитарного Форума

тел .: +(99412) 492 89 50; 492 95 58
факс:+(99412) 437 19 23
э-почта: [email protected]Republic of Azerbaijan, Baku
Organizing Committee of the Baku International Humanitarian Forum

tel.: +(99412) 492 89 50; 492 95 58
fax: +(99412) 437 19 23
e-mail: [email protected]


Azərbaycan Respublikası, Bakı ş.
Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumunun Təşkilat Komitəsi

tel. : +(99412) 492 89 50; 492 95 58
faks:+(99412) 437 19 23
e-ünvan: [email protected]Погода в Баку

Bakıda hava

Weather in Baku