ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ САЙТ БАКИНСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ГУМАНИТАРНОГО ФОРУМА
OFFICIAL WEBSITE OF THE BAKU INTERNATIONAL HUMANITARIAN FORUM
BAKI BEYNƏLXALQ HUMANİTAR FORUMUNUN RƏSMİ İNTERNET SAYTI

Rusiyanın İTAR-TASS agentliyinin Baş direktoru Vitali İqnatenkonun çıxışı

Hörmətli həmkarlar!

Əvvəlcə bizim forumumuzu bu cür gözəl hazırlamış azərbaycanlı həmkarlarımın hamısına təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Bu şəraitdə adam elə hey işləmək istəyir. Günümüzün ən maraqlı mövzularını özündə cəmləşdirmiş panelimizi sizə təqdim etmək istəyirəm.

Yeri gəlmişkən, təşkilatçıların qarşıya qoyduğu mövzulara biz jurnalistlərin müxtəlif forumlarında yenidən qayıdırıq və irəli getmək üçün heç də həmişə konsensus tapa bilmirik. Zənnimcə, bu forum həmin problemlərin həllində və müzakirəsində xeyli irəliləməyimizə imkan verəcəkdir.

Forum “Sosial jurnalistika və yüksək texnologiyalar” mövzusuna həsr edilmişdir. Bu, geniş mövzudur, bir neçə alt mövzuya bölünmüşdür: “XXI əsrdə sosial jurnalistika: hər kəs jurnalist ola bilər”, “Qloballaşan məkanda qlobal media və yüksək texnologiyaların informasiya məkanına inteqrasiyası” və “Sosial media və siyasət: inteqrasiya, yoxsa qütbləşmə?”.

Fikrimcə, bu üç yarımmövzu jurnalistlərin təhlükəsizliyi, fövqəladə hallarda jurnalistlərin davranışı, hərbi əməliyyatlar dövründə davranışın müəyyən qaydaları kimi ciddi mövzuların müzakirəsini də əhatə edir. Biz burada, Bakıda bütün bu məsələləri müzakirə etmək istəyirik və güman edirəm ki, bu söhbət bizim üçün çox faydalı olacaqdır.

Mənə belə gəlir ki, bizim diskussiyaların bazası bugünkü jurnalistikanın əsas qanunları olacaqdır. Bu, ilk növbədə o deməkdir ki, XXI əsrin yeni humanizmi XXI əsrin yeni jurnalistikasını ardınca aparır, ifadə azadlığı cəmiyyətin vətəndaşlarına və konkret insana qüvvə verir. Biz bu baza mövqelərinə əsaslanaraq bu gün siyasətə, mədəniyyətə, cəmiyyətin müxtəlif təbəqələrinin formalaşmasına güclü təsir göstərən sosial şəbəkələrin müzakirəsinə müraciət etmək istəyirik. Bir sıra tədqiqatçıların fikrincə, bu hal yeni intellektual məkan, milyonlarla insanın fikrinin ifadə edilməsi üçün yeni platforma yaradır. Əlbəttə, bütün bunlar bizim və jurnalist birliyinin qarşısında yeni ciddi vəzifələr qoyur.

Düşünürəm ki, bütün informasiya sahəsinin simasını dəyişən və sosial şəbəkələr fenomenini yaratmış yüksək texnologiyalar bizim aldığımız informasiyanın obyektiv işıqlandırılması və adekvat qiymətləndirilməsi problemini son dərəcə aktuallaşdırmışdır. Buna görə də biz ənənəvi KİV-lər, ənənəvi agentliklər çərçivəsində, şəbəkə daşıyıcılarında informasiya abunəçiləri arasında mənafelərin müəyyən tarazlığını tapmalıyıq.

Biz, ilk növbədə bizə hansı informasiyanın lazım olduğunu dəqiq başa düşməliyik və çox vacibdir ki, rəsmi KİV-lər ciddi, mötəbər informasiya daşıyıcısı olsunlar. Məncə burada məşhur filosoflardan birinin sözlərini xatırlamaq çox vacibdir: “Bilən adam danışmır, danışan adam isə bilmir”. Biz bəzən bu fərqi hiss etmirik. Mənə belə gəlir ki, sosial jurnalistikanın qloballaşmanın nəticəsi olmuş bütün yeni meyillərinin həm də ciddi elmi təhlilə ehtiyacı vardır. Düşünürəm ki, biz bu məsələni də müzakirə etməliyik.

Müasir texnologiyalar bir sıra humanitar problemlər kompleksini doğurmuşlar. Əgər həmin problemlərin əsaslı olması təsdiqlənərsə, biz bu hadisənin öyrənilməsini gözləməyə və bu sosial jurnalistikada qarşılıqlı münasibətlərin hüquqi aspektlərini tapmağa haqlıyıq.

Bir daha təkrar edirəm, bizim mövzumuz çox genişdir. Deyə bilərəm ki, bu çox kəskin mövzudur. Buna görə də mən çox sevinirəm ki, forumun təşkilatçıları mənim fikrimcə çox güclü jurnalistləri dəvət etmişlər. Onlar nəinki müxtəlif ölkələrdə, həm də jurnalistikanın müxtəlif janrlarında işləyirlər. Zənnimcə, onların bu forumda səslənəcək fikirləri dünya jurnalistikası tərəfindən böyük maraqla qarşılanacaqdır.

Çox sağ olun.

Информация для участников

İştİrakçIlar üçün məlumat

Information for participants

Всю подробную информацию о предстоящем Бакинском международном гуманитарном Форуме, который состоится 2-3 октября 2014 года, вы можете найти в данном разделе:

You can find all detailed information about forthcoming Baku International Humanitarian Forum, which will be held on October 2-3, 2014, in the section below:

2-3 oktyabr 2014-cü ildə keçiriləcək Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumu haqqında ətraflı məlumatı Siz bu bölmədə əldə edə bilərsiniz:

Регистрация на форуме

Registration

Qeydİyyat

Для участия в работе Бакинского международного гуманитарного Форума необходимо обязательно пройти процедуру онлайн регистрации в указанном ниже разделе.

Внимание! Не забудьте указать в регистрационной форме номер персонального пригласительного письма.

Информация о получении виз
Участники, приглашённые на Форум, в случае необходимости оформления визы для посещения Азербайджана, могут получить её, обратившись в Посольства и Консульства Азербайджанской Республики.

Боллее подробную информацию о визовом режиме вы можете получить на сайте Министерства Иностранных Дел Азербайджанской Республики

For participation in the work of the Baku International Humanitarian Forum you are required to go through online registration procedure in the below section.

Note! Do not forget to indicate in the registration form the number of your personal invitation letter.

Visa information
Participants invited to the Baku International Humanitarian Forum, in case they need a visa to visit Azerbaijan, can apply for visa at the Embassies and Consulates of the Republic of Azerbaijan.

For more information visit the official web site of the Ministry of Foreign Affairsof the Republic of Azerbaijan.

Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumunun işində iştrak etmək üçün qeydiyyat prosedurasından keçməlisniz.

Vizanın alınmasına dair məlumat
Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumuna dəvət olunmuş iştirakçılar Azərbaycana səfər etmək üçün viza rəsmiləşdirməsindən ehtiyac duyurlarsa, Azərbaycan Respublikasının Səfirlikləri və Konsulluqlarına müraciət edib əldə edə bilərlər.

Əlavə məlumatı Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi internet səhifəsindən əldə etmək olar.

Туры по регионам Азербайджана

Tours to the regions of Azerbaijan

Azərbaycan regİonlarI üzrə turlar

Для участников Бакинского международного гуманитарного Форума c 4 по 5 октября 2014 года будут организованы туры по следующим регионам Азербайджана:

Tours to the following regions of Azerbaijan will be organized for the participants of the Baku International Humanitarian Forum 4-5, october 2014:

2014-cü il oktyabrın 4-5 -də Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumunun iştirakçıları üçün Azərbaycanının aşağıda qeyd olunan regionları üzrə səfərlər təşkil olunacaqdır:

Контакты

Contacts

ƏLAQƏ

Азербайджанская Республика, г. Баку
Организационный Комитет
Бакинского Международного Гуманитарного Форума

тел .: +(99412) 492 89 50; 492 95 58
факс:+(99412) 437 19 23
э-почта: [email protected]Republic of Azerbaijan, Baku
Organizing Committee of the Baku International Humanitarian Forum

tel.: +(99412) 492 89 50; 492 95 58
fax: +(99412) 437 19 23
e-mail: [email protected]


Azərbaycan Respublikası, Bakı ş.
Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumunun Təşkilat Komitəsi

tel. : +(99412) 492 89 50; 492 95 58
faks:+(99412) 437 19 23
e-ünvan: [email protected]Погода в Баку

Bakıda hava

Weather in Baku