ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ САЙТ БАКИНСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ГУМАНИТАРНОГО ФОРУМА
OFFICIAL WEBSITE OF THE BAKU INTERNATIONAL HUMANITARIAN FORUM
BAKI BEYNƏLXALQ HUMANİTAR FORUMUNUN RƏSMİ İNTERNET SAYTI

04.10.2012 İlham Əliyev İkinci Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumun açılış mərasimində iştirak etmişdir

Heydər Əliyev Mərkəzində İkinci Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumu öz işinə başlamışdır.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva Forumun açılış mərasimində iştirak etmişlər.

Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumu aktual humanitar əməkdaşlıq məsələlərinin müzakirə edildiyi nüfuzlu bir məkandır.

Mədəniyyətlər, sivilizasiyalar və konfessiyalar arasında zəngin əməkdaşlıq ənənələri olan Azərbaycan bu formatda tədbirlərin keçirilməsi üçün ideal yerdir. Forumun keçirilməsi haqqında qərar 2010-cu ilin yanvarında Bakıda təşkil olunmuş Humanitar Əməkdaşlıq üzrə Birinci Azərbaycan-Rusiya Forumunda qəbul edilmişdir.

Forumun həmtəsisçiləri Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putindir.

İkinci Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumunda 70 ölkəni və 7 mötəbər beynəlxalq təşkilatı təmsil edən 694 nəfər iştirak edir. Onlardan 10 nəfəri sabiq dövlət başçısı, 11-i Nobel mükafatı laureatı, 5-i dünyanın nüfuzlu fəxri professoru (Emeritus professor), 10-u mötəbər beynəlxalq təşkilatları təmsil edən rəhbər vəzifəli şəxs, 55-i görkəmli ictimai və siyasi xadimdir.

Dövlətimizin başçısı Forumun açılışında nitq söylədi.


Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin nitqi

Hörmətli xanımlar və cənablar!

Əziz qonaqlar, əziz dostlar!

Mən sizin hamınızı ürəkdən salamlayıram. Bu gün İkinci Bakı

Beynəlxalq Humanitar Forumu öz işinə başlayır. Foruma gəlmiş bütün qonaqlar bizim əziz qonaqlarımızdır. Əminəm ki, bu gün və sabah keçiriləcək görüşlər, aparılacaq diskussiyalar çox dəyərli olacaq, yeni fikirlər ortaya çıxacaq və beləliklə, humanitar sahədə əməkdaşlıq üçün yeni imkanlar açılacaqdır.

Mən çox şadam ki, Birinci Forumdan keçən dövr ərzində biz bu müsbət meyilləri daha da gücləndirə bilmişik. İkinci Forumun təşkili əslində onu göstərir ki, Birinci Forum çox uğurlu keçmişdir. Əminəm ki, bundan sonra üçüncü, dördüncü, beşinci forumlar keçiriləcəkdir və artıq bu gözəl ənənə yaranmaqdadır. Buna doğrudan da böyük ehtiyac vardır.

Çünki Birinci Forumun yekunları, qəbul edilmiş qərarlar, Bəyannamə, əslində, hamımızın gələcəyə olan baxışlarını ifadə edir. Bu baxışlar ondan ibarətdir ki, biz çalışmalıyıq bütün dünya xalqları bir yerdə olsunlar. Biz çalışmalıyıq ki, qarşılıqlı anlaşma meyilləri güclənsin, dini, milli zəmində qarşıdurmalara yol verilməsin. Əksinə, əməkdaşlıq meyilləri daha da gücləndirilməlidir. Ümid edirəm ki, İkinci Forumun yekunları da müsbət olacaqdır. Beləliklə, dünya miqyasında humanitar məsələlərlə bağlı yeni bir format yaranmaqdadır.

Bakıda Humanitar Forumun keçirilməsi təsadüfi deyildir. Azərbaycan əsrlər boyu mədəniyyətlərin qovuşduğu bir diyar olmuşdur. Əsrlər boyu müxtəlif xalqların, dinlərin nümayəndələri Azərbaycanda bir ailə kimi, sülh, əmin-amanlıq, qarşılıqlı anlaşma şəraitində yaşamışlar. Bu müsbət meyillər bu gün də davam edir. Mən əminəm ki, bu meyillər gələcəkdə daha da gücləndiriləcək və Azərbaycan uğurla inkişafını davam edəcəkdir.nike heels

2008-ci ildə Bakı prosesi başlamışdır. Bakı prosesi 2008-ci ildə Bakıda keçirilmiş Avropa Şurası mədəniyyət nazirlərinin toplantısında İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının nümayəndələrinin iştirakı ilə başlamışdır. Bu müsbət təcrübə artıq ona gətirib çıxardı ki, Bakı prosesi başlandı. Ondan sonrakı dövrdə digər beynəlxalq tədbirlər keçirilmişdir və nəhayət, Beynəlxalq Bakı Forumu artıq bir forum kimi formalaşmış və indi bu proses uğurla davam edir.

Azərbaycanda multikulturalizm sahəsində əldə edilmiş təcrübə hesab edirəm ki, hamımız üçün çox maraqlıdır.

Multikulturalizm Forumun mövzularından biridir. Əminəm ki, bu mövzu ilə bağlı çox dəyərli fikirlər səslənəcək, diskussiyalar aparılacaqdır. Mulltikulturalizmin müsbət gələcəyi haqqında fikirlər çox vacibdir və lazımdır. Azərbaycanın təcrübəsi hesab edirəm ki, əslində, multikulturalizm ideyalarının təbliği üçün çox dəyərli və qiymətlidir. Çünki bir daha demək istəyirəm ki, multikulturalizm bizim həyat tərzimizdir. Nisbətən yeni anlayış olmasına baxmayaraq, multikulturalizm əsrlər boyu xalqımıza xas olan bir anlayışdır. Əsrlər boyu müxtəlif dinlərin, millətlərin nümayəndələri Azərbaycanda bir ailə kimi yaşamışlar.cheap isabel marant boots

Azərbaycanda heç vaxt dini, yaxud da ki, milli zəmində qarşıdurma, anlaşılmazlıq olmamışdır və əminəm ki, olmayacaqdır. Multikulturalizmlə bağlı son illər ərzində dünyada müxtəlif fikirlər vardır. Bəziləri hesab edir ki, multikulturalizm iflasa uğrayıbdır, onun gələcəyi yoxdur. Biz isə hesab edirik ki, onun bu günü və gələcəyi vardır. Hamımız çalışmalıyıq ki, multikulturalizm meyillərini gücləndirmək üçün öz səylərimizi qoyaq. Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumunun məqsədlərindən biri də məhz multikulturalizm meyillərinin gücləndirilməsidir.

Multikulturalizmin alternativi yoxdur. Mən bu barədə keçən Forumda da fikirlərimi bildirmişəm. Bir daha tam əminliklə deyə bilərəm ki, multikulturalizm gələcək inkişaf üçün ən məqbul variantdır. Çünki multikulturalizmin alternativi özünü təcriddir. XXI əsrdə qloballaşan dünyada hesab etmirəm ki, hər hansı bir dövlət öz gələcəyini özünütəcrid prinsipləri əsasında qurmağa cəhd etsin. Ona görə, Forumda səslənəcək fikirlər, xüsusilə bu mövzu ilə bağlı fikirlər hesab edirəm ki, bizim ümumi işimizə dəyərli töhfə olacaqdır. Biz çalışmalıyıq ki, bütün dünya xalqları bir-biri ilə əməkdaşlıq etsinlər, qarşılıqlı anlaşma güclənsin, qarşıdurmaya yol verilməsin. Bəzi hallarda təxribat xarakterli addımlar, bəyanatlar, hərəkətlər qeyri-adekvat reaksiya ilə üzləşir və beləliklə qarşıdurma, qarşılıqlı etimadsızlıq meyilləri güclənir. Biz bunu bölgəmizdə də, digər bölgələrdə də görürük. Ona görə, hesab edirəm ki, həm siyasətçilərin, həm ictimai xadimlərin, vətəndaş cəmiyyəti və media nümayəndələrinin məsuliyyəti ondan ibarətdir ki, müsbət meyilləri, müsbət təcrübəni işıqlandırmaq lazımdır. Biz fəaliyyətimizi bu müsbət təcrübə əsasında qurmalıyıq. Hesab edirəm ki, əgər bax bu yanaşma üstünlük təşkil edərsə, o zaman dünya daha da əmniyyətli olacaqdır və xalqlararası əlaqələr müsbət, sağlam zəmində qurulacaqdır.

Dediyim bütün bu məsələləri uğurla həll etmək üçün əlbəttə ki, cəmiyyətlərdə, xüsusilə inkişaf etməmiş ölkələrdə təhsilin səviyyəsi mühüm rol oynayır. Biz Azərbaycanda bu sahəyə böyük diqqət göstəririk. Azərbaycanda savadsızlıq yoxdur, intellektual elita formalaşır, elmin, təhsilin inkişafı sürətlə gedir. Təhsil hər bir cəmiyyəti irəliyə aparan amildir.

İntellektual potensial bu gün və xüsusilə gələcəkdə hər bir ölkənin inkişafını müəyyən edəcəkdir. Ölkələr var ki, zəngin təbii resurslara malikdir. Ancaq intellektual səviyyə aşağı olduğu üçün o ölkələr dayanıqlı inkişafa nail ola bilməzlər. Ona görə biz Azərbaycanda təbii resurslarımızı, ilk növbədə, intellektual potensiala çevirmək üçün proqramlar tərtib etmişik və vaxtilə bəyan etdiyimiz prinsip – “qara qızılı insan kapitalına çevirmək” prinsipi bu gün artıq işləyir. Azərbaycanda gənc, istedadlı intellektual təbəqə formalaşır. Biz görürük ki, müasir yanaşma olduğu halda dərhal inkişaf da olur, tərəqqiyə meyillər də göstərilir. Təhsilin səviyyəsi yüksək olan ölkələrdə xoşagəlməz hallar da nadir hallarda olur və mübarizə sivil qaydalarla aparılır. Biz indi görürük ki, dünyanın müxtəlif yerlərində narazılıq halları artmaqdadır. Bəzi hallarda bu narazılıq çox qabarıq şəkildə özünü göstərir – toqquşmalarla, davalarla, qan tökmə ilə nəticələnir. Təhsilin, ümumi mədəniyyətin səviyyəsi yüksək olan yerlərdə isə bu, sülh xarakteri daşıyır. Biz çalışmalıyıq ki, – hər halda biz Azərbaycanda buna çalışırıq, – mədəni, sivil mübarizə yolları üstünlük təşkil etsin. Bu, bizim üçün lazımdır, bölgə üçün lazımdır. Çünki biz bu bölgədə yaşayırıq, biz adada yaşamırıq. Baxmayaraq ki, Azərbaycanda bütün işlər müsbət istiqamətdə inkişaf edir, – həm iqtisadi sahədə, siyasi islahatların aparılması sahəsində, humanitar sahədə, – yenə də biz əlbəttə ki, bu bölgədə yaşayırıq və bölgələrin problemləri bizim üçün də çox vacibdir. Çalışmalıyıq ki, xoşagəlməz meyillərin qarşısı maksimum dərəcədə alınsın və istənilən etiraz dalğaları sivil qaydalarla aparılsın. Bilirəm ki, təhsil Forumun mövzularından biri olacaqdır və bu sahəyə əlbəttə ki, xüsusi diqqət göstərilməlidir.

Azərbaycan nisbətən gənc müstəqil dövlətdir. Müstəqilliyimizin cəmi 21 yaşı vardır. Ancaq Azərbaycan çox zəngin mədəni irsə malik olan bir ölkədir. Bizim mədəni irsimiz dövlət tərəfindən lazımınca qorunur, beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən qorunur. Uzun illər başqa ölkələrin tərkibində yaşamağımıza baxmayaraq, biz milli xüsusiyyətlərimizi, mənliyimizi qoruya bilmişik, milli identifikasiyamızı itirməmişik – və bunun başlıca səbəbi mədəniyyətdir.cheap nike air max

Bizim ədəbiyyatımız, incəsənətimiz, musiqimiz, ana dilimiz, milli dəyərlərimiz vardır. Bizim milli dəyərlərimiz ümumbəşəri milli dəyərlər əsasında qurulubdur. Hesab edirəm ki, qloballaşan dünyada xüsusilə gənc nəsil üçün milli mənəvi dəyərlər xüsusi rol oynayır və oynamalıdır. Hər halda biz Azərbaycanda buna böyük əhəmiyyət veririk və onu da qeyd etməliyəm ki, başqa mədəniyyətə, dinə, tarixə olan hörmət öz mədəniyyətinə, tarixinə, öz dininə olan hörmətdən başlamalıdır. Eyni zamanda, Vətənə bağlı olmayan, vətənpərvərlik hisslərindən kənar olan insanlar başqa mədəniyyətlərin nümayəndələrini də lazımi səviyyədə qəbul edə bilməzlər. Onlar, eyni zamanda, bəzi hallarda başqa mədəniyyətlərə qarşı olan, hörmətsizliyi də, əslində öz mədəniyyətinə olan hörmətsizlik əsasında qururlar. Ona görə də qloballaşan dünyada bu məsələlərə xüsusi diqqət göstərilməlidir. Çünki biz bu gün sürətli elmi-texniki tərəqqi dövründə yaşayırıq. Yeni texnologiyalar, internet və digər texnologiyalar, əlbəttə, bizim üçün çox vacibdir və Azərbaycan bu sahədə böyük uğurlara nail ola bilibdir. Azərbaycanda internet tam azaddır və internet istifadəçilərinin sayı artıq 65 faizə çatmışdır.

Ancaq bununla bərabər, biz çox istəyirik ki, gənc nəsil milli ruhda, vətənpərvərlik ruhunda, öz tarixinə, mədəniyyətinə hörmət ruhunda böyüsün, tərbiyə alsın. Beləliklə, hesab edirəm ki, dünya üçün də və dünyada gedən proseslər üçün də bu, müsbət rol oynayacaqdır.

Humanitar sahədə digər istiqamətlər də böyük əhəmiyyət daşıyır. Bəzi hallarda, misal üçün, idmanla bağlı məsələlərə biz sadəcə olaraq bir idman yarışı kimi baxırıq. Ancaq o da həqiqətdir ki, dünyada Olimpiya oyunları kimi ikinci belə mötəbər tədbir tapmaq çətindir ki, insanları bu qədər birləşdirsin. Olimpiya oyunları bütün xalqları, bütün insanları birləşdirir. Bu, həm rəqabətdir, həm yarışdır, həm də dostluq və qarşılıqlı anlaşma rəmzidir. Bəzi hallarda bir-biri ilə düşmənçilik edən ölkələrin nümayəndələri döyüş meydanında yarışırlar, bir-birinin əlini sıxır və bir-birini qələbə ilə təbrik edirlər. Əfsuslar olsun ki, biz bunu yalnız Olimpiya oyunları zamanı görə bilərik. Beləliklə, idman amili mədəniyyətlərarası dialoqun gücləndirilməsində də çox mühüm rol oynayır və biz Azərbaycanda bu sahəyə böyük diqqət göstəririk. İdmanda əksər hallarda mübarizə qaydalar əsasında aparılır və bu, yəqin ki, idmanı siyasətdən fərqləndirən əsas amildir.

Siyasətçilərin məsuliyyəti haqqında da bir neçə kəlmə demək istəyirəm. Hesab edirəm ki, dünyada gedən ağrılı, yəni, narahatlıq doğuran proseslərin təməlində siyasətçilərin məsuliyyətsizliyi dayanır. Bu məsuliyyətsizlik müxtəlif formalarda özünü büruzə verir. Bəzi siyasətçilərin təxribat xarakterli bəyanatlarının o qədər də yüksək savadı olmayan insanları hansısa aqressiv yollara təhrik etməsi halları artıq müşahidə olunur. Digər tərəfdən, siyasətçilərin qeyri-real vədləri, populist çıxışları və real iqtisadi əsaslara söykənməyən sosial təşəbbüslər cəmiyyətlərdə haqlı narazılığa səbəb olur.

Maliyyə və iqtisadi böhranın yəqin ki, əsas səbəblərindən biri də məhz budur. Qeyri-real vədlərin verilməsi, populist vədlər və ifrat dərəcədə borclanma meyilləri əslində maliyyə və iqtisadi böhranı şərtləndirən amillərdən biridir.nike cortez trainers

Humanitar sahədə də siyasətçilərin məsuliyyəti çox böyük əhəmiyyət daşıyır. Çünki internet dövründə, qloballaşan dünyada dünyanın istənilən yerində deyilən hər bir söz dərhal əks-səda doğurur. Ona görə, siyasətçilər daha da məsuliyyətli olmalı, bu məsuliyyəti dərk etməlidirlər. Belə olan halda dünyada gərginliyin hərarəti kəskin şəkildə aşağı düşəcəkdir.

Humanitar məsələlərdən danışarkən, əlbəttə, bizi ən çox narahat edən problem haqqında da bir neçə kəlmə söz demək istəyirəm. Azərbaycan artıq 20 ildir ki, humanitar fəlakətlə üzləşibdir. İyirmi ildir ki, beynəlxalq birlik tərəfindən tanınmış Azərbaycanın əzəli torpağı olan Dağlıq Qarabağ və onun ətrafında yerləşən 7 bölgə erməni işğalının altındadır. Bu işğal davam edir. Azərbaycanlılara qarşı etnik təmizləmə siyasəti aparılmışdır. Bütün azərbaycanlılar Dağlıq Qarabağdan və ətraf bölgələrdən qovulmuşdur. Hazırda dünyada adambaşına düşən qaçqınların ən yüksək sayı məhz Azərbaycandadır.

Bir milyondan artıq qaçqın və köçkün soydaşımız var ki, onlar bu gün öz doğma torpağına qayıda bilmirlər. Çünki Ermənistanın işğalçı siyasəti bu gün də davam edir.

Xalqımız böyük faciələr yaşadı. Xocalı soyqırımı törədildi, günahsız insanlar, onların içində qadınlar, uşaqlar vəhşicəsinə qətlə yetirildi, dini, mədəni abidələrimiz ermənilər tərəfindən dağıdıldı. Yəni, həm xalqımıza, həm mədəniyyətimizə qarşı soyqırımı törədildi. Bu soyqırımını, bu vəhşiliyi törədənlər hələ ki, dünya birliyi tərəfindən adekvat qınaqla üzləşməyiblər.

Düzdür, beynəlxalq təşkilatlar və dünyanın aparıcı beynəlxalq təşkilatları Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı kifayət qədər çox qərarlar, qətnamələr qəbul etmişlər. Ancaq əfsuslar olsun ki, bu qərarların, qətnamələrin icra mexanizmi yoxdur. Belə olan halda beynəlxalq təşkilatların qərarlarına həm hörmət azalır, həm inam itir.

BMT Təhlükəsizlik Şurası 20 il bundan əvvəl erməni silahlı qüvvələrinin Azərbaycan torpaqlarından qeyd-şərtsiz çıxarılmasına dair 4 qətnamə qəbul etmişdir. Onların heç biri icra edilmir. Bütün digər mötəbər beynəlxalq təşkilatlar, Avropa Şurası, Avropa Parlamenti, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, NATO və başqa təşkilatlar da oxşar qətnamələr qəbul etmişlər. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü dünya birliyi tərəfindən tanınır. Ancaq münaqişə hələ ki, öz həllini tapmır. Bunun başlıca səbəbi isə Ermənistanın mövcud status-kvonun uzadılmasına olan marağıdır. Ancaq onlar anlamalıdır ki, status-kvo daim dəyişməz olaraq qala bilməz, mütləq dəyişdiriləcək və biz istəyirik ki bu, tezliklə olsun, sülh yolu ilə olsun. Çünki biz bölgə çərçivəsində artıq sabitləşdirici rolunu oynamağa başlamışıq və əlbəttə çalışırıq ki, bölgədə sabitlik pozulmasın. Amma digər tərəfdən, bu işğalla da barışmaq mümkün deyildir.nike heels uk

Ona görə hesab edirəm ki, münaqişənin həllinin vaxtı çatıbdır. Ermənistan beynəlxalq hüquq normalarına tam şəkildə riayət etməli, beynəlxalq təşkilatların qətnamələrinə tabe olmalı və işğal edilmiş torpaqlardan qeyd-şərtsiz çıxmalıdır. O təqdirdə bölgədə əsl sülh və əməkdaşlıq yarana bilər.

Bu problemə baxmayaraq, ölkəmiz müstəqillik dövründə böyük və uğurlu yol keçmişdir. Azərbaycanda aparılan siyasi islahatlar bu gün azad cəmiyyətin yaranmasına gətirib çıxarmışdır. Azərbaycanda bütün azadlıqlar vardır, siyasi islahatlar, demokratiyanın inkişafı uğurla davam edir. Eyni zamanda, iqtisadi sahədə islahatlar siyasi islahatları daha da gücləndirir. Çünki siyasi islahatları iqtisadi əsaslar olmadan aparmaq bəzi hallarda uğursuzluğa gətirib çıxarır və biz tarixdən bunu bilirik. Ona görə, Azərbaycanda iqtisadi və siyasi islahatlar paralel şəkildə aparılır. İqtisadi sahədə, – və nəzərə alsaq ki, bu forumun mövzularından biri də iqtisadi məsələlərdir, – son illər ərzində biz böyük uğurlara nail ola bilmişik. Bir neçə rəqəmi sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycan son bir neçə il ərzində dünya miqyasında iqtisadi cəhətdən ən sürətlə inkişaf edən ölkə olmuşdur. Son 7-8 il ərzində iqtisadiyyatımız 3 dəfə artmışdır. Yoxsulluq səviyyəsində yaşayanların sayı 49 faizdən 7 faizə düşmüşdür. Biz çalışacağıq ki, ondan da aşağı düşsün. İşsizlik problemi demək olar ki, köklü şəkildə həll edilmişdir. Əlbəttə ki, hələ işsizlər vardır. Ancaq onların sayı 5,4 faizdir.

Azərbaycanın xarici borcu ümumi daxili məhsulun cəmi 7 faizini təşkil edir. Bu da onu göstərir ki, biz iqtisadi islahatlarımızı, təşəbbüslərimizi aparmaqla, irəli sürməklə fəaliyyətimizi daxili resurslar üzərində qurmuşuq. Çox borc götürməmişik. Ona görə də biz xarici borcu istənilən vaxt tam şəkildə ödəyə bilərik. Bu göstəriciyə görə, hesab edirəm ki, Azərbaycan dünya miqyasında ən qabaqcıl yerlərdədir.

İqtisadiyyatın şaxələndirilməsi istiqamətində atılan addımlar bəhrəsini verir. Bildiyiniz kimi, Azərbaycan neft və qaz ehtiyatları ilə zəngin olan bir ölkədir. Ancaq bu ilin 6 ayının göstəriciləri onu deyir ki, qeyri-neft iqtisadiyyatımız 10 faizdən çox inkişaf edib. Yəni, şaxələndirmə prosesi artıq reallıqdır. Gələcəkdə uzunmüddətli, dayanıqlı iqtisadi inkişafa nail olmaq üçün bütün imkanlar vardır. İlk növbədə, siyasi iradə vardır. Ondan sonra artıq güclü maliyyə vəziyyəti mövcuddur.

Bizim tərəfimizdən irəli sürülmüş enerji və nəqliyyat layihələri nəinki Azərbaycan və bölgə üçün, Avropa üçün böyük əhəmiyyət daşıyır. Yəni, biz gələcəyimizi indidən proqnozlaşdıra bilərik və görə bilərik ki, 5 ildən, 10 ildən sonra Azərbaycan necə inkişaf edəcəkdir. Mən bütün bu islahatları aparan bir şəxs kimi heç bir çətinlik görmürəm. Mən əminəm ki, iqtisadi sahədə inkişaf dayanıqlı və sürətli olacaqdır.

Sosial məsələlərin həllinə gəldikdə, insanların rifah halı yaxşılaşır və yoxsulluğun azaldılması buna dəlalət edir. Sosial ədalət prinsipləri Azərbaycanda əsas rol oynayır, bazar iqtisadiyyatı prinsipləri inkişafımız üçün əsas alətdir və hazırda özəl sektorun ümumi daxili məhsuldakı payı 83 faizdir. Yəni, biz 21 illik müstəqillik dövründə nəinki keçid mərhələsini başa vurmuşuq, planlı iqtisadiyyatdan bazar iqtisadiyyatına keçə, eyni zamanda, aparılan islahatlarla neft-qaz amilindən iqtisadi inkişafımızın və vətəndaşlarımızın gələcək asılılığını maksimum dərəcədə azalda bilmişik.

Növbəti illərdə elmi-texniki tərəqqi, yüksək texnologiyaların tətbiqi ilə bağlı bizim kifayət qədər geniş planlarımız vardır.

Gələcəyə baxışlarımız da çox aydındır. Müasir, müstəqil Azərbaycan dövləti bir neçə prinsip üzərində qurulmuşdur.

Bunların arasında güclü dövlət anlayışı çox mühüm yer tutur. Çünki müstəqillikdən məhrum edilmiş, əsrlər boyu başqa dövlətlərin tərkibində yaşamış xalq üçün dövlətçilik əsasları müstəsna əhəmiyyət daşıyır. Dövlətçilik əsaslarının möhkəmləndirilməsi işində əlavə tədbirlər görüləcəkdir. Güclü dövlət bizim ümummilli fikrimizdir, ümummilli ideyamızdır.

Bununla bərabər, daxili resurslarımıza istinad etməyimiz də bizə uğur qazandırdı. Yenə də deyirəm ki, bütün bu uğurları biz böyük borc almadan daxili imkanlar hesabına əldə edə bilmişik. Yəni, bu anlayış da bizim üçün çox önəmlidir. Biz milli mənəvi və dini dəyərlərə bağlı olan xalqıq və dəyərlərimizi yüksək qiymətləndiririk. Eyni zamanda, Azərbaycan dünyəvi dövlətdir. Cəmiyyətin və dövlətin dünyəvi əsasları kifayət qədər güclüdür. Hesab edirəm ki, növbəti illərdə bu istiqamətdə proseslər ancaq müsbət istiqamətdə davam edəcəkdir.

Bayaq qeyd etdiyim kimi, Azərbaycan əsrlər boyu ictimai-siyasi quruluşdan asılı olmayaraq, müxtəlif dinlərin, xalqların vətəni olmuşdur və bu gün də belədir. Azərbaycanda bütün xalqların, bütün dinlərin nümayəndələri bir ailə kimi yaşayırlar, heç bir ayrı-seçkilik qoyulmur və qoyula da bilməz. Yəni, bu da müasir Azərbaycanı təcəssüm etdirən amillərdən biridir. Onu deyə bilərəm ki, bu sahədəki təcrübəmiz artıq başqa ölkələrdə də maraq doğurur.

Sosial ədalət prinsipləri mütləq möhkəmləndirilməlidir. Dünyada gedən xoşagəlməz halların əsas səbəbi əslində sosial ədalətsizlikdir. İqtisadi islahatlar, eyni zamanda, güclü sosial siyasətlə tamamlanmalıdır. Əgər bu olmasa, köklü iqtisadi islahatlar insanlara əziyyət gətirə bilər. Biz ona nail ola bilmişik ki, sosial sahədə də çox ciddi proqramlarımız vardır və bu proqramlar icra edilir. İnsanların rifah halının yaxşılaşdırılması onu göstərir ki, bu sahədə də addımlar uğurlu istiqamətdə atılmışdır.

Əlbəttə, bizim bütün işlərimizin təməlində və mərkəzində insan amili dayanır. Hesab edirəm ki, bu, hər bir dövlət üçün ən vacib yanaşmadır. Çünki hər şey insan üçün edilir. Onun azadlığı, təhlükəsizliyi, sağlamlığı, işlə təmin edilməsi, rahat yaşaması dövlətin başlıca qayğısıdır. Hesab edirəm ki, bu istiqamətdə də böyük addımlar atılmış, uğurlar əldə edilmişdir. Azərbaycan vətəndaşları azad cəmiyyətdə yaşayırlar. Onlar bütün azadlıqlara malikdirlər və öz dövlətinin gücünü artırmaq üçün çalışırlar.

Cəmiyyətdə, ümumiyyətlə, çox müsbət ab-hava, quruculuq, yaradıcılıq və inkişaf ab-havası vardır. Bütün bu müsbət meyilləri gücləndirmək üçün əlbəttə ki, beynəlxalq əməkdaşlığa böyük ehtiyac vardır. Azərbaycan sivilizasiyalararası dialoqun gücləndirilməsində öz rolunu oynayır. Bu rol əminəm ki, gələcəkdə yalnız artacaqdır. Bunun təbii səbəbləri vardır, çünki biz qitələrin arasında yerləşirik. Siyasi səbəbləri vardır, çünki bu, bizim siyasi əqidəmizdir və tarixi əsasları vardır. Azərbaycan həm Avropa Şurasının, həm İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvüdür. Dünyada bir neçə ölkə vardır ki, hər iki təşkilatın üzvüdür. Avropadan Azərbaycana baxdıqda bəzi hallarda avropalıIara Azərbaycan Asiya ölkəsi kimi təqdim olunur. Asiya tərəfindən Azərbaycana baxanda Avropa ölkəsi kimi təqdim edilir. Yəni, deyə bilərəm ki, Azərbaycanda bu sintez – mədəniyyətlərin sintezi mövcuddur. Demək olar ki, bu, bizim milli mənliyimizi şərtləndirən amillərdən biridir.

Təbii coğrafi körpü olmaqla bərabər, biz humanitar sahədə də körpü rolunu oynamağa çalışırıq. Forumun əsas məqsədi ondan ibarətdir.

Bir daha demək istəyirəm ki, birinci Forumun yekunları, keçən il aparılan diskussiyalar bizi doğrudan da böyük dərəcədə ruhlandırdı. Əminəm ki, bu Forumun nəticələri də müsbət olacaqdır. Bütün qonaqlar burada öz dəyərli fikirlərini bildirəcəklər. Bu Forumda tanınmış siyasi, ictimai xadimlər, Nobel mükafatı laureatları, media nümayəndələri, alimlər iştirak edirlər. Yəni, dünyanın 60-dan çox ölkəsindən nümayəndələr vardır. Deyə bilərəm ki, dünyanın intellektual elitası bu gün və sabah Bakıda öz dəyərli fikirlərini bildirəcəkdir.

Mən bir daha sizi, əziz qonaqlar, səmimiyyətlə salamlayıram. Mən bilirəm ki, qonaqlarımızın bəziləri ilk dəfə Azərbaycana səfər edirlər. Əminəm ki, bu səfər, eyni zamanda, ölkəmizlə tanışlıq üçün gözəl imkan olacaqdır və siz öz təəssüratlarınızı qəlbinizdə saxlayacaqsınız. Mən bilirəm ki, Bakıya bir dəfə gələn hər bir qonaq şəhərimizə yenə qayıtmaq istəyir.

Bir daha sizi salamlayıram və Forumun işinə uğurlar arzulayıram.

Sağ olun!

X X X

Rusiya Federasiyası Prezidentinin beynəlxalq mədəni əməkdaşlıq üzrə xüsusi nümayəndəsi Mixail ŞVIDKOY Forumun yüksək səviyyədə təşkilinə görə Azərbaycan rəhbərliyinə minnətdarlıq edərək dedi:

- Zati-aliləri, çox hörmətli İlham Heydər oğlu,

Hörmətli Mehriban xanım,

Xanımlar və cənablar!

Bakı Humanitar Forumunun işə başladığı üç ildən bir qədər artıq müddətdə aydın olmuşdur ki, bu forum müasir sivilizasiyanın fundamental məsələlərinin müzakirə edilməsi üçün ən ciddi, ən maraqlı məkanlardan biridir. Bu üç il ərzində Azərbaycan, Bakı bir daha sübut etdi ki, ölkə son dərəcə dinamik inkişaf edir, onun uğurları, nailiyyətləri göz qabağındadır. Mənim fikrimcə, bu inkişafın rəmzlərindən biri də bu gün bizim ikinci beynəlxalq forumu keçirdiyimiz bu gözəl mərkəz, gözəl zaldır. Forum iştirakçılarının tərkibi Azərbaycanın, onun rəhbərliyinin, Prezident İlham Əliyevin beynəlxalq nüfuzuna dəlalət edir. Mən Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Vladimiroviç Putinin tapşırığını yerinə yetirmək və onun foruma təbrikini oxumaq şərəfinə layiq görülmüşəm.

Sonra Mixail Şvıdkoy Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putinin Forum iştirakçılarına təbrik məktubunu oxudu.

Məktubda deyilir: “XXI əsr: ümidlər və çağırışlar” Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumunun iştirakçılarına və qonaqlarına
“XXI əsr: ümidlər və çağırışlar” Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumunun iştirakçılarını və qonaqlarını salamlamağa şadam.

Sizin forum ilbəil sərhədlərini genişləndirir, Rusiyanın, Azərbaycanın, digər dövlətlərin ictimai həyatında əlamətdar, gözlənilən hadisəyə çevrilir. O, məşhur siyasətçilərin, alimlərin, yaradıcı ziyalıların diqqətini cəlb edir, beynəlxalq humanitar əməkdaşlığın mühüm aspektlərinə dair dialoqun inkişafına sanballı töhfə verir. Əminəm ki, qarşıdakı diskussiyaların yekunu müasir çağırışlara cavab verən təzə, konstruktiv ideyalar, elm və mədəniyyət, təhsil və kütləvi kommunikasiyalar sahəsində yeni mühüm təşəbbüslər olacaqdır.

Sizin hamınıza səmərəli iş arzulayır, ən xoş diləklərimi bildirirəm.

Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Vladimiroviç Putin”.

X X X

UNESCO Baş Konfransının prezidenti, Macarıstanın UNESCO yanındakı daimi nümayəndəsi Katalin BOQYAY çıxışında bildirdi ki, humanitar əməkdaşlıq üzrə Bakı Forumu dünyada sülh və təhlükəsizliyə doğru addımların atılması üçün əla fürsətdir.

“Azərbaycan UNESCO-nun çox dəyərli tərəfdaşıdır”, – deyən Katalin Boqyay bildirdi ki, humanitar yardım azad cəmiyyətlərin irəliyə doğru getməsinin əsasıdır. Qlobal iqtisadiyyatın mövcud olduğu bir dövrdə dünya maliyyə böhranının gətirdiyi mənfi amillərin qarşısının alınmasının vacibliyinə diqqət çəkən UNESCO nümayəndəsi dünyada ekoloji problemlərin aradan qaldırılması, yoxsulluğun səviyyəsinin azaldılması istiqamətində mühüm addımların atılmasının zəruri olduğunu bildirdi. Qeyd etdi ki, UNESCO və onun missiyası insanların yaradıcı potensialının inkişafına diqqət yetirir və təşkilatın çoxmədəniyyətli platforması yeni düşüncənin formalaşdırılması və ənənəvi təcrübədə zənginliyin əldə olunmasına çalışır. Katalin Boqyay sadalanan məsələlərlə bağlı geniş fikir mübadiləsi aparmaqda Bakı Forumunun mühüm əhəmiyyət daşıdığını vurğulayaraq dedi:

- Bütün dünyada olan liderlərin və görkəmli şəxsiyyətlərin bir araya gətirilməsində Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumu bizim insan dəyərləri uğrunda apardığımız mübarizəyə böyük töhfə verir. Mən Azərbaycan Prezidentinə, Azərbaycanın birinci xanımı – UNESCO-nun xoşməramlı səfirinə bu xüsusi tədbiri təşkil etdiklərinə görə təşəkkürümü bildirirəm və səbirsizliklə istərdim ki, “dəyirmi masa”da iştirak edim. Ümidvaram ki, “Ubuntu” prinsipinə uyğun olaraq biz fikir mübadiləsi aparacağıq.

Sağ olun.

X X X

Sonra UNESCO-nun baş direktoru İrina BOKOVANIN Forum iştirakçılarına videomüraciəti səsləndi:

- Zati-aliləri, xanımlar və cənablar!

2012-ci ilin Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumuna müraciət etməkdən şərəf hissi duyuram.

Mən UNESCO-nun məqsədlərinə sadiqliyinə görə Azərbaycanın birinci xanımı, UNESCO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban Əliyevaya xüsusi olaraq minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. 2010-cu ildə təşəbbüs kimi irəli sürülmüş Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumu beynəlxalq təqvimdə artıq öz yerini tutubdur.

Bizim sürətlə dəyişən dünyada meyilləri müzakirə etmək və gələcək üzərində düşünmək məqsədilə belə bir fürsət kimi yeni imkanlara ehtiyacımız vardır. Bu Forum qloballaşan dünyada elm və mədəniyyətin oynadığı rolu, mədəni müxtəlifliyi və media məsələlərini humanitar perspektivdən nəzərdən keçirəcəkdir.

İrina Bokova videomüraciətində onu da dedi ki, UNESCO humanitar təşkilat kimi mədəni müxtəlifliyə, innovasiyaya və davamlı inkişafa nail olmaq üçün bundan sonra da səylərini artıracaqdır. XXI əsrdə insanları narahat edən məsələlər – xüsusilə planetimizin qorunması, yoxsulluq, ayrı-seçkilik, qeyri-sabitlik kimi məsələlərə yeni tərzdə yanaşılmalıdır. “Biz çıxış yolunu birgə fəaliyyətdə görürük”, – deyən İrina Bokova bu baxımdan Bakı Forumunun xüsusi əhəmiyyətini qeyd etdi və tədbirin işinə uğurlar arzuladı.

X X X

İSESCO-nun baş direktoru Əbdüləziz bin Osman əl-TÜVEYCRİ də Forumda çıxış edərək dedi:

-Mən Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumunda iştirak etməkdən məmnunam və əslində bu, dünyanın ən mühüm forumlarından birinə çevrilmişdir. Bu Forum siyasi, intellektual, elmi və akademik şəxsiyyətləri, müxtəlif mənşəli və müxtəlif ölkələrdən olan elit qrupları bir araya gətirir. Sözün əsl mənasında bu, bizim ən yüksək dəyərləndirilən təşəbbüslərdən biridir. Bu təşəbbüs Prezident İlham Əliyev tərəfindən irəli sürülmüşdür. Beynəlxalq ictimaiyyətə təklif olunmuşdur ki, belə bir yanaşmaya əsaslanaraq, biz sülhə olan güclü inamımızı nümayiş etdirək.

Bu cür mühüm bir hərəkət, əslində, göstərilən beynəlxalq səylərə böyük bir töhfədir və dünyada yeni, güclü quruluşun yaradılmasına yönəldilibdir. Əslində bu, universal qaydada qəbul olunmuş tolerantlıq, dialoq, insanlar və xalqlararası qarşılıqlı yanaşma kimi dəyərlərə və beynəlxalq hüquqa da əsaslanır. Bu olan halda biz tarazlı, uyğun, təhlükəsiz dünyanı hamı üçün təmin edə bilərik.

“Bu Forum bu sahədə göstərilən beynəlxalq səylərə töhfə verir”, – deyən Əbdüləziz bin Osman əl-Tüveycri bildirdi ki, daha təhlükəsiz gələcəyə gedən yolda bu cür forumlar mühüm əhəmiyyət daşıyır. Bunun üçün insan dəyərlərinə hörmətlə yanaşma və iqtisadi tədbirlərin həyata keçirilməsi vacibdir. “Gələcək üçün hazırlanan yol xəritəsi yaxşı tərəqqiyə və mükəmməl innovasiyaya söykənməlidir”, – deyən ISESCO-nun baş direktoru qeyd etdi ki, indi dünyada böyük islahatlara ehtiyac vardır. Bu islahatlar çərçivəsində beynəlxalq siyasi proseslər ciddi şəkildə nəzərdən keçirilməli, məsələyə müxtəlif insan yanaşmaları diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır.

Əbdüləziz bin Osman əl-Tüveycri dedi:

-Bu tədbir mədəniyyətlər və sivilizasiyalar arasında dialoqun gücləndirilməsinə, düzgün sülh mədəniyyətinin təşviq olunmasına yönəlibdir. Belə olan halda işğaldan əziyyət çəkmiş insanların problemlərinin həllinə xüsusi diqqət yetirilməlidir. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi buna bir misal kimi göstərilə bilər. Buna görə beynəlxalq münasibətlərin yenidən rasionallaşması vacib bir məsələ kimi üzə çıxır. Belə olan halda, sözün əsl mənasında, biz beynəlxalq siyasətə bir növ yeni təkan verməliyik. Bu, bizim məsuliyyətimizdir. Bu, siyasi, intellektual və akademik elitanın, bu Forumda iştirak edən şəxslərin məsuliyyəti, borcudur.

Çıxışımı bitirməzdən öncə mən, həmçinin İSESCO-ya verdiyi dəstəyə görə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Zati-aliləri cənab İlham Əliyevə səmimi minnətdarlığımı, təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Çünki o, bir çox təşəbbüslərlə çıxış etmişdir. Bu təşəbbüslər insanları bir araya gətirə bilər və dialoqu uyğun edə bilər. Mən bu Foruma uğurlar arzulayıram və hesab edirəm ki, Bakı intellektual və mədəni maarifləndirmənin təcəssümü olacaq və burada intellektuallardan ibarət forum uğurlu keçəcəkdir.

Çox sağ olun, diqqətinizə görə minnətdaram.

X X X

Daha sonra Azərbaycan haqqında filmin nümayişi oldu. Filmdə ölkəmizin qədim tarixi, zəngin mədəniyyəti, Şərq ilə Qərb arasında körpü rolunu oynayan, mədəniyyətlərarası dialoq platformasında xüsusi yeri olan odlar yurdu Azərbaycanın keçdiyi inkişaf yolu barədə ətraflı məlumat verildi. Son illərdə ölkəmizin müəllifi olduğu irimiqyaslı layihələr, Bakının gözəlləşməsi istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər videogörüntülər vasitəsilə tamaşaçılara təqdim olundu.

X X X

Fasilədən sonra Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumunun plenar iclasının birinci hissəsi keçirilmişdir.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev iclasda iştirak etmişdir.

Plenar iclasın birinci hissəsinə Azərbaycanın xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarov sədrlik etmişdir.

Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumunun əhəmiyyətindən danışan Litvanın sabiq Prezidenti Valdas ADAMKUS dünyanın tanınmış ictimai-siyasi xadimlərini, mədəniyyət nümayəndələrini bir yerə toplayan bu Forumun müxtəlif məsələlərə dair fikir mübadiləsinin aparılması üçün beynəlxalq miqyaslı nüfuzlu elmi, siyasi platformaya çevrildiyini vurğulamışdır.

X X X

Forumun işini yüksək qiymətləndirən Estoniyanın sabiq Prezidenti Arnold RÜÜTEL emi və mədəni elitanın görkəmli nümayəndələrini bir araya toplayan bu mötəbər tədbirin məhz Azərbaycanda keçirilməsindən məmnun olduğunu bildirmişdir. O demişdir ki, müasir dünyamızda yeni informasiyalar və ideyalar sosial şəbəkələr vasitəsilə sürətlə yayılır.

Bu isə müasir həyatımızda yeni çağırışların ortaya çıxmasına səbəb olmuşdur. Bizim yeni çağırışlara cavab verməyimiz baxımından belə mötəbər tədbirlərin keçirilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

Azərbaycanın son illərdə iqtisadi sahədə əldə etdiyi böyük uğurlara toxunan A.Rüütel hazırda iqtisadiyyatımızın sürətlə inkişaf etdiyini diqqətə çatdırmışdır.

X X X

Azərbaycanın etnik və dini tolerantlıq baxımından dünyada nadir ölkələrdən biri olduğunu vurğulayan Xorvatiyanın sabiq Prezidenti Stepan MESİÇ Bakıda müşahidə etdiyi inkişaf prosesinin onda böyük təəssürat yaratdığını bildirmişdir. O, Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumunu mədəniyyətlərarası dialoqun inkişaf etdirilməsi baxımından da çox önəmli platforma adlandırmışdır.

X X X

Bolqarıstanın sabiq Prezidenti Jelyu JELEV bu mötəbər tədbirin ölkələr arasındakı münasibətlərin inkişafında xüsusi rol oynayacağını əminliklə qeyd etmişdir. Azərbaycanın belə mötəbər tədbirlərin keçirilməsində artıq böyük təcrübəyə malik olduğunu bildirən sabiq Prezident Forumda müzakirə ediləcək məsələlərin bəşəriyyətin üzləşdiyi bir sıra problemlərin həlli yollarının tapılmasına kömək edəcəyini vurğulamışdır.

X X X

“Biz vahid dünyada yaşayırıq və belə bir məqamda humanitar dəyərləri qorumaq çox vacibdir”, – deyən Latviya Respublikasının sabiq Prezidenti xanım Vayra VİKE-FREYBERQA çıxışında əsas diqqəti insan hüquqlarının qorunmasına cəlb etmişdir. O, dünyanın əksər ölkələrində olduğu kimi, Azərbaycanda da bir milyondan artıq insanın hüquqlarının pozulduğunu, onların doğma torpaqlarından didərgin salındığını diqqətə çatdırmışdır. Bildirilmişdir ki, dünya ictimaiyyəti bu məsələdə qətiyyətli mövqedən çıxış etməlidir.

Azərbaycanda dini dözümlülük baxımından nümunəvi ölkə olduğunu vurğulayan Vayra Vike-Freyberqa Forumda dünyanın tanınmış siyasətçilərinin, Nobel mükafatı laureatlarının, bir sıra beynəlxalq təşkilatların nümayəndələrinin iştirak etməsini ölkəmizin gündən-günə artan nüfuzunun bariz nümunəsi kimi səciyyələndirmişdir. Həmçinin ölkəmizin sürətli inkişafının nəzərdə tutulan ideyalarının həyata keçirilməsinə geniş imkanlar açdığı qeyd olunmuşdur.

X X X

Avropa Parlamentinin üzvü, Paris şəhərinin 7-ci rayonunun meri xanım Raşida DATİ vurğulamışdır ki, iqtisadi cəhətdən sürətlə inkişaf edən, regional layihələrin təşəbbüsçüsü olan Azərbaycan dünyada çox nadir bir örnəkdir. Azərbaycanın multikulturalizmə böyük önəm verdiyini vurğulayan R.Dati ölkəmizdə müxtəlif dinlərin və xalqların nümayəndələrinin qarşılıqlı hörmət və anlayış içində bir arada yaşadığını diqqətə çatdırmışdır.

R.Dati belə vacib tədbirin Bakıda keçirilməsinin Forumun əhəmiyyətini daha da artırdığını demişdir. Çünki Bakı müxtəlif mədəniyyətlərin, qədimliklə müasirliyin qovuşduğu bir məkandır. O, həmçinin bildirmişdir ki, bu beynəlxalq tədbir bir çox məsələlərin müzakirə edilməsi və onların həll yollarının tapılması istiqamətində qarşıya qoyduğu məqsədlərə nail olacaqdır.

X X X

Rumıniyanın sabiq Prezidenti Emil KONSTANTİNESKU Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumunun ötən il olduğu kimi, uğurla nəticələnəcəyinə əminliyini bildirmişdir. O vurğulamışdır ki, bu tədbirdə müzakirə ediləcək məsələlər bəşəriyyətin üzləşdiyi çağırışlara cavab verməsi baxımından mühüm töhfələri ilə yadda qalacaqdır. Çünki müxtəlif peşə sahiblərinin, xüsusilə də mədəniyyət sahəsini təmsil edən insanların Bakıda bir araya gələrək mühüm məsələləri müzakirə etməsi böyük nəticədir.

E.Konstantinesku Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumunu yüksək səviyyədə təşkil edən Azərbaycanın bunu artıq ənənəyə çevirdiyini də diqqətə çatdırmışdır.

X X X

Qırğız Respublikasının sabiq Prezidenti xanım Roza OTUNBAYEVA isə Azərbaycanın zəngin tarixi və mədəni irsindən bəhs etmişdir. Sabiq Prezident sovet dönəmindən müstəqillik illərinədək və daha sonrakı dövrlərdə inkişaf edən Azərbaycanın dünyada artan nüfuzuna da toxunmuşdur. Forumun əhəmiyyətindən danışan R.Otunbayeva burada multikulturalizm və medianın cəmiyyətdə rolu məsələsinin daha çox müzakirə olunmasının aktuallığından danışmışdır.

X X X

Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumunun yüksək səviyyədə təşkilinə görə Azərbaycan Prezidentinə təşəkkürünü bildirən Bolqarıstan Respublikasının sabiq Prezidenti Peter STOYANOV çıxışında multikulturalizmə xüsusi yer ayırmışdır. O, özündə qarşılıqlı anlaşmanı və digər xalqlara və dinlərə hörmətlə yanaşmanı əks etdirən multikulturalizmin Azərbaycanda xüsusən diqqət mərkəzində saxlandığını vurğulamışdır. Bildirilmişdir ki, indi dünya elitasının nüfuzlu nümayəndələrini bir araya toplayan Azərbaycan bu forumu təşkil etməklə ciddi uğura imza atmışdır. Odur ki, Forum dünyanı narahat edən məsələlərlə bağlı fikir mübadiləsi aparmaq, mədəni dəyərləri bölüşmək üçün mühüm məkandır.

Bu gün Azərbaycanın öz nümunəvi dəyərlərini bütün dünyaya təqdim etdiyini deyən P.Stoyanov bildirmişdir ki, Azərbaycan əlverişli coğrafi mövqeyindən və çoxmədəniyyətlilik ənənələrindən istifadə edərək artıq dünyada ən mühüm dialoq mərkəzlərindən birinə çevrilmişdir.

Peter Stoyanov son illərdə ölkəmizin yüksək iqtisadi inkişaf nümayiş etdirdiyini diqqətə çatdıraraq bu işdə Prezident İlham Əliyevin xidmətlərini, ölkədə həyata keçirilən siyasi kursun uğurlarını yüksək qiymətləndirmişdir. Ən əhəmiyyətlisi isə odur ki, Azərbaycan özünün bu uğurlu təcrübəsini həmişə başqa ölkələrlə bölüşməyə can atır.

X X X

“Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumu doğru məqamda irəli sürülən ideyadır”, – deyən Latviyanın sabiq Prezidenti Valdis ZATLERS tədbirin yüksək səviyyədə təşkilinə görə minnətdarlığını çatdırmışdır. Qlobal dünyanın sürətlə dəyişdiyini, texnoloji inkişafın bu dəyişikliyi daha da gücləndirdiyini vurğulayan sabiq Prezident bildirmişdir ki, əsas məqam bu dəyişikliyə uyğunlaşmaqdır. Texnoloji inkişafın mədəni və tarixi ölçüləri yoxdur və o, cəmiyyət qarşısında yeni çağırışlar müəyyən edir. Biz bu çağırışlara cavab vermək, dəyişikliklərə uyğunlaşmaq üçün bir-birimizlə daha yaxın və mehriban münasibətlər qurmalıyıq.

Valdis Zatlers bildirmişdir ki, Azərbaycan xalqı və dövlətin rəhbərliyi özünə əmindir və hansı addımlar atmaq lazım olduğunu çox yaxşı bilir. Bu mötəbər tədbirin Bakıda keçirilməsi məhz bu əminliyin göstəricisidir.

X X X

Bolqarıstan Respublikasının sabiq Prezidenti Georgi PIRVANOV çıxışında qeyd etmişdir ki, Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumu regional çərçivədən kənara çıxaraq qlobal məsələlərin müzakirəsinə töhfə verən ən mühüm tədbirlərdən biridir. G.Pırvanov Azərbaycanın belə böyük miqyaslı tədbirlərə yüksək səviyyədə ev sahibliyi etməsini təqdirəlayiq hal kimi qiymətləndirmişdir.

“Bu Forumun daha bir əhəmiyyəti onun qlobal təhlükəsizlik məsələlərinin həllində yaxından iştirak etməsidir”, – deyən Georgi Pırvanov bildirmişdir ki, Avropa İttifaqı Azərbaycanı strateji tərəfdaş kimi qəbul etməlidir. Çünki bunu şərtləndirən amillər çoxdur. Georgi Pırvanov UNESCO və Avropa Şurasını bu cür möhtəşəm Forumun hər il təşkil olunması üçün Azərbaycana daha çox dəstək verməyə çağırmışdır.

X X X

Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının baş katibi Xəlil AKINCI regional sülhün və təhlükəsizliyin təmin olunması baxımından Forumun əhəmiyyətini yüksək qiymətləndirərək rəhbərlik etdiyi təşkilatın həyata keçirdiyi tədbirlər, türkdilli ölkələr arasında əlaqələrin daha da möhkəmləndirilməsi istiqamətində atılan addımlar, qəbul edilən qərarlar barədə məlumat vermişdir.

Xəlil Akıncı bu Forumun yüksək səviyyədə təşkilinə görə bir daha Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə təşəkkür etmişdir.

X X X

Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumunun plenar iclasının Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti Mahmud KƏRİMOVUN sədrliyi ilə keçən ikinci hissəsində Nobel mükafatı laureatları çıxış etmişlər.

X X X

Kimya üzrə Nobel mükafatı laureatı Əhməd ZEVAYL müasir dünyada elm və təhsilin inkişafının prioritetə çevrilməsinin vacibliyini önə çəkmiş, ölkəmizdə bu məsələyə xüsusi diqqət verilməsinin təqdirəlayiq olduğunu demişdir.

X X X

İqtisadiyyat üzrə Nobel mükafatı laureatı Kennet Cozef ARROU Forumda müzakirə edilən məsələlərin müasir dövr üçün çox aktual olduğunu vurğulamışdır. K.Arrou qeyd etmişdir ki, hazırda müxtəlif səylərə baxmayaraq, dünyada münaqişələrin sayı azalmaq bilmir. Bunun səbəbi hərtərəfli düşünülmüş yanaşmaların olmamasıdır. Dünyada gedən iqtisadi proseslərdən danışan Nobel mükafatçısı qeyd etmişdir ki, ölkələr arasında müxtəlif istiqamətlərdə, həmçinin turizm sahəsində əlaqələr olsa da, qlobal iqtisadiyyatda problemlər tam həllini tapmamışdır.

X X X

Kimya üzrə Nobel mükafatı laureatı Rudolf Artur MARKUS ekoloji məsələlərə diqqət çəkərək dünyada baş verən iqlim dəyişikliklərinin daha çox müzakirə predmeti olmasını vacib bilmişdir. Alim demişdir ki, elm sahəsində yeniliklər çox sürətlə baş verir və hətta bu, inqilabi səciyyə daşıyır. Elmin inkişafı, eyni zamanda, bir sıra problemlər də yaradır. Məsələn, alimlər hələ də ozon təbəqəsindəki deşiyin hansı səbəbdən genişlənməsi ilə bağlı konkret fikir söyləyə bilmirlər. Bununla belə elm qlobal səviyyədə problemlərin həllinə nail ola bilər.

X X X

Fizika üzrə Nobel mükafatı laureatı Robert Betts LAFLİN enerji məsələlərindən danışmış, Azərbaycanın bu sahədə fəaliyyətinin dünyada böyük maraq doğurduğunu demişdir. Bakı Forumu Azərbaycanın bu sahədəki təcrübəsinin öyrənilməsi baxımından da çox əhəmiyyətlidir.

X X X

İqtisadiyyat üzrə Nobel mükafatı laureatı Fin KİDLAND Prezident İlham Əliyevin çıxışında mühüm məsələlərə toxunduğunu bildirmiş, müasir dünyada təcrübə mübadiləsinin vacibliyinə diqqət çəkərək bu sahədə Azərbaycan praktikasının səmərəli olduğunu qeyd etmişdir.

X X X

Fizika üzrə Nobel mükafatı laureatı Deyvid Conatan QROSS da dünyada inkişaf proseslərinin təməlində elmə, təhsilə verilən önəmin dayandığını vurğulamışdır. D.Qross demişdir ki, elm ən mühüm beynəlxalq fəaliyyət növüdür. Bu baxımdan elm beynəlxalq əməkdaşlığın əsas vasitəsinə çevrilə bilər. Qloballaşan dünyada bütün problemlər də qloballaşır və bu səbəbdən problemlərlə mübarizədə vahid model olmalıdır.

X X X

İqtisadiyyat üzrə Nobel mükafatı laureatı Edvard PRESKOT çıxışını ətraf mühit və ekoloji problemlərin aradan qaldırılması ilə bağlı həyata keçirilməsi vacib olan məsələlər üzərində qurmuşdur. Nobel mükafatçısı demişdir ki, insanlar hazırda daha çox qlobal istiləşmə prosesindən narahatdırlar. Amma qlobal soyuqlaşma daha böyük problemdir. Bu gün biz dünyanın ən gözəl şəhərlərindən birindəyik və burada “qara qızılın insan kapitalına çevrilməsi” istiqamətində böyük işlər görülür. Bu Forumun keçirilməsi açıq şəkildə göstərir ki, biz belə tədbirlərlə bir-birimizi zənginləşdiririk.

X X X

Fizika üzrə Nobel mükafatı laureatı Corc Ficerald SMUT da bildirmişdir ki, dünyanı narahat edən iqlim dəyişikliyinin ağır fəsadlar verməməsi üçün müasir texnologiyaların tətbiqinə böyük ehtiyac vardır. Bunun yollarını müzakirə edib müəyyən nəticələrə gəlmək üçün Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumu çox səmərəli platformadır. Bu Forumda iştirak etməyimdən çox məmnunam.

X X X

İqtisadiyyat üzrə Nobel mükafatı laureatı Rocer Bryus MAYERSON ABŞ-da təzahür edən maliyyə böhranının yaratdığı problemlərdən bəhs etmişdir. O demişdir ki, qloballaşan dünyada bu cür problemlər təkcə bir ölkənin deyil, bir çox ölkələrin iqtisadiyyatını zəiflədir. Bunun qarşısının alınması üçün bütün imkanlardan vahid səylərlə istifadə etmək lazımdır.

X X X

Kimya üzrə Nobel mükafatı laureatı xanım Ada YONAT Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumunun bəşəriyyəti narahat edən fundamental məsələlərin müzakirəsi baxımından mühüm məkan olduğunu demişdir. Əminəm ki, biz bu Forumda faydalı müzakirələr aparacaq, təcrübələrimizi bölüşəcək, çıxış yollarını arayacağıq.black nike free run cheap

X X X

Kimya üzrə Nobel mükafatı laureatı Dan ŞEXTMAN dünyada gedən demoqrafik proseslərin nəticələri barədə çıxış etmişdir. Dünyada insanların sayı artmaqdadır və tezliklə bu rəqəm 7 milyard olacaqdır. Belə şəraitdə enerji ehtiyatları tükənərsə bəşəriyyət bundan sonra necə yaşayacaqdır?! Bu məsələdə alimlərin üzərinə böyük məsuliyyət düşür. Məhz onlar texnologiyaları inkişaf etdirməklə qlobal problemlərin həllinin çıxış yollarını tapa bilərlər.

X X X

İkinci Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumu oktyabrın 5-də işini “dəyirmi masa”larda davam etdirəcəkdir.

Информация для участников

İştİrakçIlar üçün məlumat

Information for participants

Всю подробную информацию о предстоящем Бакинском международном гуманитарном Форуме, который состоится 2-3 октября 2014 года, вы можете найти в данном разделе:

You can find all detailed information about forthcoming Baku International Humanitarian Forum, which will be held on October 2-3, 2014, in the section below:

2-3 oktyabr 2014-cü ildə keçiriləcək Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumu haqqında ətraflı məlumatı Siz bu bölmədə əldə edə bilərsiniz:

Регистрация на форуме

Registration

Qeydİyyat

Для участия в работе Бакинского международного гуманитарного Форума необходимо обязательно пройти процедуру онлайн регистрации в указанном ниже разделе.

Внимание! Не забудьте указать в регистрационной форме номер персонального пригласительного письма.

Информация о получении виз
Участники, приглашённые на Форум, в случае необходимости оформления визы для посещения Азербайджана, могут получить её, обратившись в Посольства и Консульства Азербайджанской Республики.

Боллее подробную информацию о визовом режиме вы можете получить на сайте Министерства Иностранных Дел Азербайджанской Республики

For participation in the work of the Baku International Humanitarian Forum you are required to go through online registration procedure in the below section.

Note! Do not forget to indicate in the registration form the number of your personal invitation letter.

Visa information
Participants invited to the Baku International Humanitarian Forum, in case they need a visa to visit Azerbaijan, can apply for visa at the Embassies and Consulates of the Republic of Azerbaijan.

For more information visit the official web site of the Ministry of Foreign Affairsof the Republic of Azerbaijan.

Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumunun işində iştrak etmək üçün qeydiyyat prosedurasından keçməlisniz.

Vizanın alınmasına dair məlumat
Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumuna dəvət olunmuş iştirakçılar Azərbaycana səfər etmək üçün viza rəsmiləşdirməsindən ehtiyac duyurlarsa, Azərbaycan Respublikasının Səfirlikləri və Konsulluqlarına müraciət edib əldə edə bilərlər.

Əlavə məlumatı Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi internet səhifəsindən əldə etmək olar.

Туры по регионам Азербайджана

Tours to the regions of Azerbaijan

Azərbaycan regİonlarI üzrə turlar

Для участников Бакинского международного гуманитарного Форума c 4 по 5 октября 2014 года будут организованы туры по следующим регионам Азербайджана:

Tours to the following regions of Azerbaijan will be organized for the participants of the Baku International Humanitarian Forum 4-5, october 2014:

2014-cü il oktyabrın 4-5 -də Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumunun iştirakçıları üçün Azərbaycanının aşağıda qeyd olunan regionları üzrə səfərlər təşkil olunacaqdır:

Контакты

Contacts

ƏLAQƏ

Азербайджанская Республика, г. Баку
Организационный Комитет
Бакинского Международного Гуманитарного Форума

тел .: +(99412) 492 89 50; 492 95 58
факс:+(99412) 437 19 23
э-почта: [email protected]Republic of Azerbaijan, Baku
Organizing Committee of the Baku International Humanitarian Forum

tel.: +(99412) 492 89 50; 492 95 58
fax: +(99412) 437 19 23
e-mail: [email protected]


Azərbaycan Respublikası, Bakı ş.
Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumunun Təşkilat Komitəsi

tel. : +(99412) 492 89 50; 492 95 58
faks:+(99412) 437 19 23
e-ünvan: [email protected]Погода в Баку

Bakıda hava

Weather in Baku