ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ САЙТ БАКИНСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ГУМАНИТАРНОГО ФОРУМА
OFFICIAL WEBSITE OF THE BAKU INTERNATIONAL HUMANITARIAN FORUM
BAKI BEYNƏLXALQ HUMANİTAR FORUMUNUN RƏSMİ İNTERNET SAYTI

Molekulyar biologiya və biotexnologiya XXI əsrdə: nəzəriyyə, təcrübə, perspektivlər

Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumu çərçivəsində 3 oktyabr, 2014–cü il tarixində keçirilmiş, “Molekulyar biologiya və biotexnologiya XXI əsrdə: nəzəriyyə, təcrübə, perspektivlər” mövzusuna həsr olunmuş dəyirmi masada aşağıdakı işçi bölmələr üzrə müzakirələr aparılmışdır :

- Müasir mərhələdə molekulyar biologiyanın nəzəri və tətbiqi aspektləri

- Biotexnologiyada innovasiyaların reallaşdırılmasının etik və metodoloji problemləri

- Müasir təbabətdə kök hüceyrələrinin tətbiqi probleminin müxtəlif aspektləri

Dəyirmi masada Kimya üzrə Nobel mükafatı laureatı, professor Kurt Vütrix (ABŞ), Fiziologiya və ya Tibb üzrə Nobel mükafatı laureatı, professor Tomas Kristian Züdhof (ABŞ), Fiziologiya və ya Tibb üzrə Nobel mükafatı laureatı, professor Ervin, Neher (Almaniya), Fiziologiya və ya Tibb üzrə Nobel mükafatı laureatı, professor Rudolf Martin Tsinkernagel (İsveçrə), Kimya üzrə Nobel mükafatı laureatı, professor Ariye Varşel (ABŞ), Кimya üzrə Nobel mükafatı laureatı, professor Keri Benks Mullis (ABŞ), professor Nikolay Zefirov (Rusya), professor Karol Sikora (İngiltərə), professor Zakir Qəmərli (Qığızıstan), dosent Riçard Bört (ABŞ), professor Enriko Proietti (İtaliya), professor Eva-Mariya Neyer (Almaniya), Naila Tagiyeva-Piodjer (Fransa), professor Gümrah Əliyev (ABŞ), Azərbaycan tibb Universitetinin, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının, Səhiyyə Nazirliyinin əməkdaşları iştirak etmişlər.

Ümumiyyətlə, dəyirmi masanın işində 8 xarici ölkədən 14 nəfər, Azərbaycanın yuxarıda adları çəkilən tədris və elmi müəssisələrindən 54 nəfər olmaqla 68 nəfər iştirak edirdi.

Tədbiri giriş sözü ilə dəyirmi masanın ümumi moderatoru Azərbaycan Tibb Universitetinin rektoru, akademik Əhliman Əmiraslanov açılmışdır. Qonaqları və iştirakçıları salamladıqdan sonra akademik Ə.Əmiraslanov, bu mötəbər tədbirin ölkəmizdə artıq dördüncü dəfə keçirildiyini, ölkəmizdə və dünyada önəmli əhəmiyyət qazandığını söyləmişdir. Molekulyar biologiya və biotexnologiyanın nailiyyətlərinə həsr olunmuş dəyirmi masada altı Nobel mükafatçısının iştirak etdiyini və müxtəlif bölmələrdə dinləniləcək məruzələrin toxunacağı problemlərin aktualliğını vurğulayan natiq, Bakı Humanitar Forumun ölkəmizdə bu sahələrin  inkişafına  böyük töhvələr verəcəyini qeyd etmişdir.

„Müasir mərhələdə molekulyar biologiyanın nəzəri və tətbiqi aspektləri“ işçi bölməsi Professor Keri Benks Mullis, Professor Ariye Varşel və Professor Ervin Neyerin  moderatorluğu ilə keçirilmişdir. Bu bölmədə  Professor Keri Benks Mullis “Biotexnologiyanın yaranması”, Professor Ariye Varşel “Kompyuter modelləşmənin bioloji molekulların funksiyasının öyrənilməsi və xəstəliklərlə mübarizədə istifadəsi”, Professor Ervin Neyer “İon kanalları ilə bağlı xəstəliklər: XXI əsrdə İnsan biologiyasının öyrənilməsi üçün böyük imkanlar”, Professor Tomas Kristian Züdhof “Neyrobiologiya elmi XXI əsrdə: neyron şəbəkələrinin molekulyar məntiqini təhlil edərkən” mövzularında çıxış etmişlər.

Dəyirmi masanın  “Biotexnologiyada innovasiyaların reallaşdırılmasının etik və metodoloji problemləri“ işçi bölməsi Professor Tomas Kristian Züdhof, Professor Kurt Vütrix və Professor Rudolf Martin Tsinkernagelin moderatorluğu ilə keçirilmişdir. Bu işçi bölmədə Professor Kurt Vütrix “XX əsrin fundamental NMR tədqiqatlarının XXI əsrdə biologiya və tibbi diaqnostikada istifadəsi” mövzusunda, Professor Rudolf Martin Tsinkernagel “İnsan immunçatışmazlığı virusu və ya vərəmə qarşı peyvənd nə üçün yoxdur?” mövzusunda, Professor Enriko Proietti “Xərçəng əleyhinə peyvəndlər: xərçəngin müalicə və profilaktikası üçün yeni eradır” mövzusunda, Professor Karol Sikora “Xərçəng: biotexnologiya üçün müvəffəqiyyət tarixi” mövzusunda, Professor Afiq Bərdəli “Inflammasomа bağlı irsi xəstəliklər və hədəf müalicəsi” mövzusunda, Professor Gümrah Əliyev “Yatmış gen ürək-damar, sinir və onkoloji xəstəliklərin inkişafının müasir alternativ nəzəriyyəsi kimi” mövzusunda, Professor Eva-Mariya Neyer “Elmi təhsildə yeni üfüqlər” mövzusunda, Professor Nikolay Zefirov “Dərman kimyası – biologiya və kimyanın qovuşmasında olan elmdir” mövzusunda və Professor Piter devis çıxış etmişlər.

Dəyirmi masanın “Müasir təbabətdə kök hüceyrələrinin tətbiqi probleminin müxtəlif aspektləri” adlanan üçüncü işçi bölümü Professor Riçard Bört, Professor Nuru Bayramov və Professor Piter Devisin moderatorluğu ilə keçirildi. Bu bölümdə Professor Riçard Bört „Kök hüceyrələr, „ ölülər” “dirilərə” yardım edir”və Professor Nuru Bayramov „Klinik transplantologiyada kök hüceyrələr” mövzularında çıxış etmişlər.

Bütün mövzular diqqət və maraqla dinlənildi və hər mövzu  üzrə geniş müzakirələr aparılmışdır.

İclasın sonunda akademik Ə. Əmiraslanov yekun sözü ilə çıxış etmiş, bütövlükdə dəyirmi masa iştirakçılarına, xarici qonaqlara və məruzəçilərə öz təşəkkürünü bildirdi, dinlənilmiş mövzuların tibb və bilologiya elmi üçün əhəmiyyətini bir daha qeyd etmişdir. Yekun olaraq, Bakı Beyəlxalq Humanitar Forumun deklarasiyası dəyirmi masa iştirakçıları  tərəfindən yekdilliklə qəbul olunmuşdur.

Информация для участников

İştİrakçIlar üçün məlumat

Information for participants

Всю подробную информацию о предстоящем Бакинском международном гуманитарном Форуме, который состоится 2-3 октября 2014 года, вы можете найти в данном разделе:

You can find all detailed information about forthcoming Baku International Humanitarian Forum, which will be held on October 2-3, 2014, in the section below:

2-3 oktyabr 2014-cü ildə keçiriləcək Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumu haqqında ətraflı məlumatı Siz bu bölmədə əldə edə bilərsiniz:

Регистрация на форуме

Registration

Qeydİyyat

Для участия в работе Бакинского международного гуманитарного Форума необходимо обязательно пройти процедуру онлайн регистрации в указанном ниже разделе.

Внимание! Не забудьте указать в регистрационной форме номер персонального пригласительного письма.

Информация о получении виз
Участники, приглашённые на Форум, в случае необходимости оформления визы для посещения Азербайджана, могут получить её, обратившись в Посольства и Консульства Азербайджанской Республики.

Боллее подробную информацию о визовом режиме вы можете получить на сайте Министерства Иностранных Дел Азербайджанской Республики

For participation in the work of the Baku International Humanitarian Forum you are required to go through online registration procedure in the below section.

Note! Do not forget to indicate in the registration form the number of your personal invitation letter.

Visa information
Participants invited to the Baku International Humanitarian Forum, in case they need a visa to visit Azerbaijan, can apply for visa at the Embassies and Consulates of the Republic of Azerbaijan.

For more information visit the official web site of the Ministry of Foreign Affairsof the Republic of Azerbaijan.

Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumunun işində iştrak etmək üçün qeydiyyat prosedurasından keçməlisniz.

Vizanın alınmasına dair məlumat
Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumuna dəvət olunmuş iştirakçılar Azərbaycana səfər etmək üçün viza rəsmiləşdirməsindən ehtiyac duyurlarsa, Azərbaycan Respublikasının Səfirlikləri və Konsulluqlarına müraciət edib əldə edə bilərlər.

Əlavə məlumatı Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi internet səhifəsindən əldə etmək olar.

Туры по регионам Азербайджана

Tours to the regions of Azerbaijan

Azərbaycan regİonlarI üzrə turlar

Для участников Бакинского международного гуманитарного Форума c 4 по 5 октября 2014 года будут организованы туры по следующим регионам Азербайджана:

Tours to the following regions of Azerbaijan will be organized for the participants of the Baku International Humanitarian Forum 4-5, october 2014:

2014-cü il oktyabrın 4-5 -də Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumunun iştirakçıları üçün Azərbaycanının aşağıda qeyd olunan regionları üzrə səfərlər təşkil olunacaqdır:

Контакты

Contacts

ƏLAQƏ

Азербайджанская Республика, г. Баку
Организационный Комитет
Бакинского Международного Гуманитарного Форума

тел .: +(99412) 492 89 50; 492 95 58
факс:+(99412) 437 19 23
э-почта: [email protected]Republic of Azerbaijan, Baku
Organizing Committee of the Baku International Humanitarian Forum

tel.: +(99412) 492 89 50; 492 95 58
fax: +(99412) 437 19 23
e-mail: [email protected]


Azərbaycan Respublikası, Bakı ş.
Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumunun Təşkilat Komitəsi

tel. : +(99412) 492 89 50; 492 95 58
faks:+(99412) 437 19 23
e-ünvan: [email protected]Погода в Баку

Bakıda hava

Weather in Baku