ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ САЙТ БАКИНСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ГУМАНИТАРНОГО ФОРУМА
OFFICIAL WEBSITE OF THE BAKU INTERNATIONAL HUMANITARIAN FORUM
BAKI BEYNƏLXALQ HUMANİTAR FORUMUNUN RƏSMİ İNTERNET SAYTI

Texnologiyaların konvergensiyası və gələcəyin konturları: XXI əsrin əsas çağırışları

Dəyirmi Masa öz işinə 3 oktyabr 2014-cü ildə saat 10:00-da, «Four Seasons» mehmanxanasının “Rast” zalında başladı. Dəyirmi masanın moderatoru Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Fizika İnstitutunun direktoru, professor Nazim Məmmədov (Azərbaycan) idi. Açılış sözü ilə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Prezidenti, akademik Akif Əlizadə (Azərbaycan) çıxış etdi. O, gələcək əmin-əmanlıq naminə bəşəriyyətin qarşısında duran və təxirə salınmadan öz həllini gözləyən mühüm humanitar problemlərin müzakirəsi baxımından forumun əhəmiyyətini qeyd etdi. Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti humanitar problemlərin həlli yolunda elmi nailiyyətlərin böyük rolunun olduğunu bildirərək, qeyd etdi ki, bir çox elmi nailiyyəti həm müasir silahların yaradılmasında, həm də cəmiyyətdə müasir texnologiyaların inkişafı üçün istifadə etmək mümkündür. Bununla əlaqədar, o, bu günkü dəyirmi masanın müzakirəsinə çıxarılan nüvə texnologiyaları barədə qısa məlumatı qonaqların diqqətinə çatdırdı.

Dəyirmi masanın moderatoru, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Fizika İnstitutunun direktoru, professor Nazim Məmmədov (Azərbaycan) ilk işçi bölmə «Radiasiya, nano və bionanotexnologiyaların  konvergensiyası» mövzusunun müzakirəsinə başlandığını elan etdi və kimya üzrə 1992-ci il Nobel mükafatı laureatı, Kaliforniya Texnoloji İnstitutundan professor Rudolf Markus (ABŞ) ilə Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti, akademik Akif Əlizadəni (Azərbaycan) bu bölmənin birinci hissəsinə rəhbərlik etməyə dəvət etdi.

İlk olaraq, Tokio Kənd Təsərrüfatı və Texnologiyalar Universitetinin professoru Katsuaki Sato (Yaponiya) məruzə ilə çıxış etdi. O, bu yaxınlarda, “Fukusima-1” AES-də baş verən qəza və ondan yaranan fəsadlar barədə məlumatı iştirakçılara təqdim etdi. Prof. Sato qeyd etdi ki, bu qəzadan sonra, gələcəkdə Fukusimaya bənzər qəzaları minimuma endirmək üçün, Yaponiya hökuməti əsas diqqətini bərpa olunan enerji mənbələrindən əldə olunan enerjinin payının artırılması üzərində cəmləşdirməyə qərar vermişdir. Müzakirələr zamanı, o həm də bildirdi ki, şəxsən onun fikrincə, gələcəkdə, ölkələr atom enerjisindən imtina etməlidirlər.

Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin nümayəndəsi, Dr. İvan Videnoviç (Avstriya), təşkilat daxilində üzv dövlətlərin atom energetikası sahəsində əməkdaşlığından danışaraq, müxtəlif dövrlərdə bu ölkələrdə atom enerjisi istehsalının necə dəyişməsi barədə məlumatı iştirakçıların nəzərinə çatdırdı. Dr. Videnoviç bildirdi ki, artıq 30 dövlət atom enerjisindən istifadə edir və 60-dan çox ölkə də gələcəkdə bu texnologiyaları əldə etmək arzularını bildiriblər. Onlardan 10-u bu gün istehsalı başlamağa çox yaxındırlar. Hazırda, bütün dünyada 437 atom reaktoru işləyir və bu reaktorlar ümumi əldə olunan enerjinin 11%-ni istehsal edirlər.

Bu çıxışla, «Radiasiya, nano və bionanotexnologiyaların  konvergensiyası» işçi bölməsində müsakirələr başa çatdı və çay fasiləsindən sonra, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Prezidenti, akademik Akif Əlizadə (Azərbaycan) kimya üzrə 2009-cu il Nobel mükafatı laureatı, Veysman adına İnstitutun professoru Ada Yonat (İsrail) ilə Milli Elmlər Akademiyasının vitse-prezidenti, akademik İbrahim Quliyevi (Azərbaycan) dəyirmi masanın «Transqressiyanın azaldılması üçün nüvə və  bərpa olunan enerjilərinin konvergensiyası» adlı bölməsinə rəhbərlik etməyə dəvət etdi. Bu mövzu üzrə ilk çıxışı Geologiya Elmləri İnstitutunun (Polşa) və Radiasiya Problemləri İnstitutunun əməkdaşı (Azərbaycan) Dr. Dinara Abbasova təqdim etdi. O, mədəni irsin öyrənilməsində nüvə texnologiyalarının tətbiqi məsələlərinə toxundu. Dr. Abbasova, arxeoloji və mədəniyyət abidələrinin yaşının təyin edilməsində istifadə edilən müasir avadanlıqlardan geniş məlumat verdi. O, II Ramzesin mumiyasının tədqiqi zamanı alınmış nəticələri təqdim edərək bildirdi ki, 2008-ci ildən, artıq Azərbaycanda da AEBA layihəsi çərçivəsində bu istiqamətdə oxşar tədqiqatlar başlanmış və bu tədqiqatların nəticəsində Azərbaycanın arxeoloji qızıl və gümüş əşyalarının kataloqu hazırlanaraq çap edilmişdir.

Nüvə və Radioloji Fəaliyyətin Tənzimlənməsi üzrə Dövlət Agentliyinin rəhbəri dr. Vüqar Hüseynov (Azərbaycan) növbəti məruzəni təqdim etdi. O, «Azərbaycanda radiasiya və nüvə təhlükəsizliyinə nəzarət sistemi» adlı məruzəsində Azərbaycanda yaradılmış radiasiya və nüvə təhlükəsizliyinə effektiv nəzarət sistemindən söz açdı. Dr. Hüseynov agentliyin öz fəaliyyətini həyata keçirdiyi respublika qanunları və beynəlxalq müqavilələr topluluğu barədə iştirakçıları məlumatlandırdı.

Nahar fasiləsindən sonra, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Prezidenti, akademik Akif Əlizadə (Azərbaycan) işçi bölmənin «Nüvə texnologiyaları və istilik-nüvə energetikası» və 2004-cü il fizika üzrə Nobel mükafatı laureatı, Kavli Nəzəri Fizika İnstitutunun professoru Devid Qross (ABŞ) və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Fizika İnstitutunun direktoru, professor Nazim Məmmədovu (Azərbaycan) bu bölmənin işinə sədrlik etməyə dəvət etdi. Professor Qross sözü «Kvant nöqtələrinin bir-molekullu periodik fluoresensiyasının tədqiqi və boya ilə həssaslaşdırılmış günəş batareyalarının yaradılmasında ilkin addımlar, elektron ötürülməsi və diffuziyaya aid misallar» adlı məruzəni təqdim etmək üçün kimya üzrə 1992-ci il Nobel mükafatı laureatı, Kaliforniya Texnoloji İnstitutundan professor Rudolf Markusa (ABŞ) verdi. Prof. Markus elektron ötürülməsi effekti və bu effektin elmi tədqiqatlarda bir çox aktual problemlərin yaranmasına təsirindən danışdı. O, elektron ötürülməsi və diffuziya proseslərinə əsaslanan və boya ilə həssaslaşdırılmış günəş panellərinin yaradılmasına aid bir çox misalları təqdim etdi. Müzakirələr zamanı, iştirakçılar gələcəkdə bu cür günəş panellərinin yaradılması fikrini yüksək qiymətləndirdilər.

Çay fasiləsindən sonra, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Prezidenti, akademik Akif Əlizadə (Azərbaycan) 2005-ci il fizika üzrə Nobel mükafatı laureatı, Maks Plank Kvant Optikası İnstitutunun professoru Teodor Henş (Almaniya) və Fövqəladə Hallar nazirinin müavini Dr. Faiq Tağızadəni (Azərbaycan) dəyirmi masanın növbəti iclasına sədrlik etməyə dəvət etdi.

Növbəti məruzəçi olaraq, Milli Nüvə Tədqiqatları Mərkəzinin direktoru, akademik Adil Qəribov (Azərbaycan) çıxış etdi. O, Azərbaycan Respublikasında nüvə enerjisinin dinc məqsədlərlə istifadəsi perspektivlərindən danışdı. Məruzəçi qeyd etdi ki, artıq uzun müddətdir, respublikada nüvə texnologiyaları sahəsində məktəb yaranmış və daim inkişaf etməkdədir. Bu yaxınlarda, Azrbaycan Prezidentinin sərəncamı ilə bu sahədə koordinə olunmuş elmi tədqiqatlarla məşğul olacaq milli mərkəz yaranmışdır. Əsas planlardan biri, nüvə texnologiyaları sahəsində gənc kadrların hazırlanmasıdır.

Son olaraq, Koreya Qabaqcıl Tədqiqatlar İnstitutunun professoru Ceyvan Kim (Cənubi Koreya) özünün «Torium nüvə enerjisinin mənbəyi rolunda» adlı məruzəsini təqdim etdi. Prof. Kim toriumun mənbə kimi digər radioaktiv materiallardan üstün olduğunu bildirdi, belə ki, onun istifadəsində zəncirvari reaksiya baş vermir, onu hərbi məqsədlər üçün istifadə etmək qeyri-mümkündür və onun tullantıları çox azdır. Ona görə də, toriuma əsaslanan istehsal sahəsinin inkişafı üçün elmi-tədqiqat institutlarının beynəlxalq əməkdaşlığına böyük ehtiyac var.

Sonda, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Prezidenti, akademik Akif Əlizadə (Azərbaycan) 4-cü Hümanitar Forumun bəyannaməsini qəbul etməyi təklif etdi, sonra isə dəyirmi masanın bütün iştirakçılarına məhsuldar iş üçün təşəkkürünü bildirərək dəyirmi masanın işini bağlı elan etdi.

Информация для участников

İştİrakçIlar üçün məlumat

Information for participants

Всю подробную информацию о предстоящем Бакинском международном гуманитарном Форуме, который состоится 2-3 октября 2014 года, вы можете найти в данном разделе:

You can find all detailed information about forthcoming Baku International Humanitarian Forum, which will be held on October 2-3, 2014, in the section below:

2-3 oktyabr 2014-cü ildə keçiriləcək Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumu haqqında ətraflı məlumatı Siz bu bölmədə əldə edə bilərsiniz:

Регистрация на форуме

Registration

Qeydİyyat

Для участия в работе Бакинского международного гуманитарного Форума необходимо обязательно пройти процедуру онлайн регистрации в указанном ниже разделе.

Внимание! Не забудьте указать в регистрационной форме номер персонального пригласительного письма.

Информация о получении виз
Участники, приглашённые на Форум, в случае необходимости оформления визы для посещения Азербайджана, могут получить её, обратившись в Посольства и Консульства Азербайджанской Республики.

Боллее подробную информацию о визовом режиме вы можете получить на сайте Министерства Иностранных Дел Азербайджанской Республики

For participation in the work of the Baku International Humanitarian Forum you are required to go through online registration procedure in the below section.

Note! Do not forget to indicate in the registration form the number of your personal invitation letter.

Visa information
Participants invited to the Baku International Humanitarian Forum, in case they need a visa to visit Azerbaijan, can apply for visa at the Embassies and Consulates of the Republic of Azerbaijan.

For more information visit the official web site of the Ministry of Foreign Affairsof the Republic of Azerbaijan.

Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumunun işində iştrak etmək üçün qeydiyyat prosedurasından keçməlisniz.

Vizanın alınmasına dair məlumat
Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumuna dəvət olunmuş iştirakçılar Azərbaycana səfər etmək üçün viza rəsmiləşdirməsindən ehtiyac duyurlarsa, Azərbaycan Respublikasının Səfirlikləri və Konsulluqlarına müraciət edib əldə edə bilərlər.

Əlavə məlumatı Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi internet səhifəsindən əldə etmək olar.

Туры по регионам Азербайджана

Tours to the regions of Azerbaijan

Azərbaycan regİonlarI üzrə turlar

Для участников Бакинского международного гуманитарного Форума c 4 по 5 октября 2014 года будут организованы туры по следующим регионам Азербайджана:

Tours to the following regions of Azerbaijan will be organized for the participants of the Baku International Humanitarian Forum 4-5, october 2014:

2014-cü il oktyabrın 4-5 -də Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumunun iştirakçıları üçün Azərbaycanının aşağıda qeyd olunan regionları üzrə səfərlər təşkil olunacaqdır:

Контакты

Contacts

ƏLAQƏ

Азербайджанская Республика, г. Баку
Организационный Комитет
Бакинского Международного Гуманитарного Форума

тел .: +(99412) 492 89 50; 492 95 58
факс:+(99412) 437 19 23
э-почта: [email protected]Republic of Azerbaijan, Baku
Organizing Committee of the Baku International Humanitarian Forum

tel.: +(99412) 492 89 50; 492 95 58
fax: +(99412) 437 19 23
e-mail: [email protected]


Azərbaycan Respublikası, Bakı ş.
Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumunun Təşkilat Komitəsi

tel. : +(99412) 492 89 50; 492 95 58
faks:+(99412) 437 19 23
e-ünvan: [email protected]Погода в Баку

Bakıda hava

Weather in Baku