ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ САЙТ БАКИНСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ГУМАНИТАРНОГО ФОРУМА
OFFICIAL WEBSITE OF THE BAKU INTERNATIONAL HUMANITARIAN FORUM
BAKI BEYNƏLXALQ HUMANİTAR FORUMUNUN RƏSMİ İNTERNET SAYTI

Postmodern dövrdə milli özünüdərk

Beynəlxalq humanitar forum çərçivəsində Abşeron Mariot otelində Cheap Ralph Lauren Polo Australia 01 noyabr 2013 il tarixində “Posmoderin dövründə milli identiklik adlı 5-ci dəyirmi masa təşkil olunmuşdur. “ Virtual reallıq və şəxsiyyət” adlı birinci bölmənin modiratorları Azərbaycan Dillər Universitetinin rektoru professor Səməd Seyidov, Siena Universitetinin professoru Luka Verçitelli idilər.

Bölmənin işi professor S.Seyidovun çıxışı ilə  öz işinə başladı. O öz çıxışında qeyd etdi ki, “posmedern dövründə milli identiçilik”  dəyirmi masası təşkilatçılarından biri Azərbaycan Dillər Universitetidir.

Səməd Seyidov qeyd etdi ki, Bakı Beynəlxalq humanitar forumu müxtəlif ölkələrdən olan siyasətçilər, alimlər, yazıçılar və digər intelektuallar üçün bir araya gələcək, onlara vəziyyətin hərəkət istiqamətini müəyyənləşdirmək müasir dünyanın qarşılaşdığı problemlərin  həlli yollarını müzakirə etmək imkanı yaradır.

Səməd Seyidov “Virtual reallıq” adlı I-ci sessiyanı açarkən, prezident İlham Əliyevin forumun açılışında söylədiyi nitqi xatırlatdı. Cənab prezident öz çıxışında qeyd etmişdir ki, virtual reallıq və rəqəmsal era artıq mövcuddur və biz virtual reallığın şəxsiyyətə və bütövlükdə bütün bəşəriyyətə göstərdiyi təsirləri diqqətə almalıyıq.

Professor Seyidov bildirdi ki, “Posmodern dövründə milli identiklik dəyirmi masasında 70 müxtəlif ölkənin təmsilçiləri bir araya gəlmişdir və beləliklə qlobal tədqiqatların aparılması çərçivəsində öyrənilməli olan məsələlərin müzakirəsi üçün unikal imkanlar yaradır. Səməd Seyidov eləcə də gənc nəslin bu tədqiqatlara cəlb olunması vacibliyini də vurğuladı, qeyd etdi ki, gənc nəslin nümayəndələri yalnız birləşəcək Ralph Lauren Womensposmodern dövrünün qarşıya çıxardığı yeni-yeni suallara cavab tapa bilərlər. Bundan sonra o sözü Ankara Universitetinin rektoru, professor Erkan İbişə verdi.

Erkan İbiş bizim akademik ixtisaslaşmamıza və iş təcrübəmizin müxtəlifliyinə baxmayaraq hamımızın qloballaşma prosesinə cəlb olunduğumuzu qeyd etdi və dəyirmi masa iştirakçılarını virtual sosializasiyanın göstərdiyi psixoloji təsirlər üzərində düşünməyə dəvət etdi. Çıxışçının fikrinə görə virtual sosializasiya real həyatda fərdi insanlarla ünsiyyətinə həm mənfi həm də  müsbət təsir göstərə bilər.

Daha sonra çıxış edən Luka Verçikelli məhşur alimlər, görkəmli intellektuallar və elm xadimlərinin arasında olduğuna görə məmnunluq hissi keçirdiyini dilə gətirdi. Professor Verçikelinin “Siyasətçilər intelektuallar və sosioloqlar böhran dönəmində transmilli şəbəkələrin rolu” adlı təqdimatında Avropadakı böhran, qloballaşma konteksində siyasi elita qarşısında duran problemlər  ənənəvi partiya sistemlərindən imtina edilməsi yeni partiyaların və yeni elitanın yaranması, bu məsələlərin nizamlanmasında intelektualların rolu eləcə də siyasi və sosial mühitdə yeni kütləvi informasiya vasitələrinin əhəmiyyətli təsiri və sairə kimi mövzulara toxundu. Luka Verçikelli təklif etdi ki, elitanın legitimliyi ilə identiklik arasındakı əlaqələri yenidən qurmağa çalışmaq lazımdır. O çıxışının sonunda forumun təşkilinə və gedişinə dəstək verdiyi üçün Azərbaycan dövlətinə öz minnətdarlığını bildirdi, eləcə də sessiya iştirakçılarına təşəkkür etdi.

“Vsevsvit” dünya ədəbiyyatı jurnalının baş redaktoru docent Dmitro Drazdovskinin çıxışı “ anti ənənəvi posmodern paradiqmada təfəkkür ənənələri : “Təbiət və humanitar elmlər arasında” ; Azərbaycan Dillər Universitetinin  dosenti Samir Həmidovun çıxışı; “Virtual reallığın sosial siyasi təsirləri”; Beynəlxalq Münasibətlər İnstitunun təmsilçisi Tomas Uiler “Dünyanın elə də posmodern olmadığı dövrdə milli identikliyinin yaranması”  tanınmış Avstriya yazıçısı Piter Qrubernin çıxışı, “ Çobanlar, şairlər və futbolistlər milli hisslərlə bağlı bir-birinə zidd tendensiyalarla üz-üzə”, Azərbaycan Dillər Universitetinin dosenti Ədalət Abdiyevin çıxışı, “ Virtual reallıq şəxsiyyətin daxili dünyasının reallaşması imkanı kimi” , Milan Universitetinin dosenti Aleksandro Vitalenin çıxışı, “ Şüur milli münasibətlər və konfliktlər: Psixoloji yanaşma və Beynəlxalq münasibətlərin nəzəriyyəsi” , Bakı Dövlət Universitetinin psixologiya kafedrasının doktoru Cavad Əfəndinin çıxışı, “ Fərdi aftanomiyada aparan yol: Kvazi-post-modern Bakıda uşaqların identikliyinin sosial intellektinin koreverberasiyası”, İtaliyanın Luis-Qido Karli Universitetinin  professoru Natalinio Ronzittinin çıxışı, “ OBSE prinsipləri, milli azlıqlar və dövlətlərin ərazi bütövlüyü” mövzularına həsr olunmuşdur.

Avctraliyalı sosial texnologiyalar Konsaltiginin rəhbəri doktor Frank Kemp Salter və Azərbaycan Dillər Universitetindən professor Svetlana Cəbrayılova”Posmodern ədəbiyyatda və müasir diskursda milli identiklik adlı 2-ci bölmənin moderatorlıarı qismində çıxış etdilər.

Hər iki moderator iştirakçıları salamlayaraq dəyirmi masanın təşkilatçılarına minnətdarlıq etdilər. Sonra doktor Salter qeyd etdi ki, öz çıxışında o əsasən Avstaliyadakı milli identiklik məsələləri ilə bağlı danışacaqdır. O, posmodernizmi 2-ci dünya müharibəsindən sonra Qərb Universitetlərində yaranmış anti elmi siyasi intelektual hərəkat kimi səciyyələndirdi. Frank Salterin fikrincə posmodernizmin  idrak nəzəriyyəsi yox mövqedir. Öz mahiyyəti etibarı ilə rasional olan posmodernizm istehsal, paylaşdırma və konfliktlərin həlli ilə bağlı qlobal məsələlərin çözülməsi zamanı əks nəticələrə gətirib çıxarır. nike free run sale

Öz çıxışında prof. Svetlana Cəbrayılova  tarixi paralellər, və maraqlı tarixi misallar gətirərək, iştirakçılara ədəbiyyatın posmodernindən danışdı.

Bundan sonra belə çıxışlar oldu: Moldova Respublikasının Ombudsmanı Aupeliey Qriqoriu “Moldovada milli identiklik”, Osaki Universitetinin dosenti Takayuki Yokota-Murakami “Milli dekonstruksiya: Rus yəhudi ədəbiyyatı tarixi nöqteyi -nəzəriyyəsində perspektiv”, Azərbaycan Dillər Universitetinin professoru Azad Məmmədov, “Şəxs və media diskursu”, Milli Türk Akademiyasının birinci vitse prezidenti akademik Nur-Axmed Dostmuxamed “ Milli özünüdərk və dövlət ideologiyası”, Azərbaycan Dillər Universitetinin dosenti Aybəniz İsmayılova “ İngilis postmodernist ədəbiyyatında özünüdərk” Rusiya Dövlət Sosial Universitetinin Minsk filialının professoru Kiril Şevçenko “Belorusiyada yaşayan poleşukların özünədərkininformalaşdırılması tarixi kontekst”, Azərbaycan Dillər Universitetinin professoru Svetlana Cəbrayılova  “Özünədərk problemi və postmodernizm” , Sosial Texnologiya Konsalginin rəhbəri doktor Arank Kemp Salter, Avstraliya- “Avstraliyada milli identlik” . black nike free run cheap

Axırıncı üçüncü seksiya Milan Universitetinin dosenti  Alessandro Vitale və Azərbaycan Dillər Universitetinin professoru Jalə Qəribovanın  rəhbərliyi ilə “Psixoloji yanaşma və beynəlxalq münasibətlər  nəzəriyyəsi” mövzusunda oldu.

Dəyirmi stol iştirakçılarının təşəkküründən sonra, moderatorlar M.K.Amossov adına Rusiya Şimal-Şərqi Federal Universitetin professoru Praskovya Sivtseva Maksimovnaya söz verdilər: O, “Poetik janrların tədqiqi problemləri: Qloballaşma konteksində yakut klassik poeması” mövzusunda, Azərbaycan Dillər Universitetinin professoru Gülnar Hüseyinzadə, “21 əsrdə mədəniyyətlərarası təhsil: suallar və problemlər”, və Azərbaycan Dillər Universitetinin dosenti Misgər Məmmədov “ Mədəni kodun transformasiyasının psixoloji xüsusiyyətləri” mövzusunda çıxışlar etdilər.

Sonda Azərbaycan Dillər Universitetinin pektoru professor Səməd Seyidov sessiyaya yekun vuraraq deklorasiya mövzusunu ümumi səsverməyə qoydu. Deklorasiya bütün iştirakşılar tərəfindən böyük məmnuniyyətlə qarşılandı. cheap nike free run sale

Информация для участников

İştİrakçIlar üçün məlumat

Information for participants

Всю подробную информацию о предстоящем Бакинском международном гуманитарном Форуме, который состоится 2-3 октября 2014 года, вы можете найти в данном разделе:

You can find all detailed information about forthcoming Baku International Humanitarian Forum, which will be held on October 2-3, 2014, in the section below:

2-3 oktyabr 2014-cü ildə keçiriləcək Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumu haqqında ətraflı məlumatı Siz bu bölmədə əldə edə bilərsiniz:

Регистрация на форуме

Registration

Qeydİyyat

Для участия в работе Бакинского международного гуманитарного Форума необходимо обязательно пройти процедуру онлайн регистрации в указанном ниже разделе.

Внимание! Не забудьте указать в регистрационной форме номер персонального пригласительного письма.

Информация о получении виз
Участники, приглашённые на Форум, в случае необходимости оформления визы для посещения Азербайджана, могут получить её, обратившись в Посольства и Консульства Азербайджанской Республики.

Боллее подробную информацию о визовом режиме вы можете получить на сайте Министерства Иностранных Дел Азербайджанской Республики

For participation in the work of the Baku International Humanitarian Forum you are required to go through online registration procedure in the below section.

Note! Do not forget to indicate in the registration form the number of your personal invitation letter.

Visa information
Participants invited to the Baku International Humanitarian Forum, in case they need a visa to visit Azerbaijan, can apply for visa at the Embassies and Consulates of the Republic of Azerbaijan.

For more information visit the official web site of the Ministry of Foreign Affairsof the Republic of Azerbaijan.

Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumunun işində iştrak etmək üçün qeydiyyat prosedurasından keçməlisniz.

Vizanın alınmasına dair məlumat
Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumuna dəvət olunmuş iştirakçılar Azərbaycana səfər etmək üçün viza rəsmiləşdirməsindən ehtiyac duyurlarsa, Azərbaycan Respublikasının Səfirlikləri və Konsulluqlarına müraciət edib əldə edə bilərlər.

Əlavə məlumatı Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi internet səhifəsindən əldə etmək olar.

Туры по регионам Азербайджана

Tours to the regions of Azerbaijan

Azərbaycan regİonlarI üzrə turlar

Для участников Бакинского международного гуманитарного Форума c 4 по 5 октября 2014 года будут организованы туры по следующим регионам Азербайджана:

Tours to the following regions of Azerbaijan will be organized for the participants of the Baku International Humanitarian Forum 4-5, october 2014:

2014-cü il oktyabrın 4-5 -də Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumunun iştirakçıları üçün Azərbaycanının aşağıda qeyd olunan regionları üzrə səfərlər təşkil olunacaqdır:

Контакты

Contacts

ƏLAQƏ

Азербайджанская Республика, г. Баку
Организационный Комитет
Бакинского Международного Гуманитарного Форума

тел .: +(99412) 492 89 50; 492 95 58
факс:+(99412) 437 19 23
э-почта: [email protected]Republic of Azerbaijan, Baku
Organizing Committee of the Baku International Humanitarian Forum

tel.: +(99412) 492 89 50; 492 95 58
fax: +(99412) 437 19 23
e-mail: [email protected]


Azərbaycan Respublikası, Bakı ş.
Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumunun Təşkilat Komitəsi

tel. : +(99412) 492 89 50; 492 95 58
faks:+(99412) 437 19 23
e-ünvan: [email protected]Погода в Баку

Bakıda hava

Weather in Baku