ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ САЙТ БАКИНСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ГУМАНИТАРНОГО ФОРУМА
OFFICIAL WEBSITE OF THE BAKU INTERNATIONAL HUMANITARIAN FORUM
BAKI BEYNƏLXALQ HUMANİTAR FORUMUNUN RƏSMİ İNTERNET SAYTI

Dəyirmi masalar

I. İqtisadi inkişafın humanitar aspektləri

İşçi bölmələr:

 • Qlobal kontekstdə iqtisadi inkişaf modellərinin sosial yönümlülüyü: problemlər və mülahizələr;
 • İqtisadi inkişaf modellərinin humanitar nəticələri;
 • İqtisadi inkişaf ümumbəşəri dəyərlər müstəvisində: gələcəyə baxış.

           

II. Konvergensiya edən texnologiyalar və gələcəyin konturları

İşçi bölmələr:

 • Texnoloji çağırışlar və transformasiya problemləri (risklər və davamlılıq);
 • Dəyərlər və elm (konvergensiya edən texnologiyalar);
 • Gələcəyin konturları: elmlərin konvergensiyası, idarəetmə və inkişaf.

          


III. Müasir KİV-lər və yeni çağırışlar

İşçi bölmələr:

 • Qloballaşma dovründə dünya siyasəti və sosial şəbəkələr;
 • Yeni minillikdə jurnalistikanın humanitar aspektləri;
 • Sivilizasiyalar dialoqunda müasir KİV-lərin rolu.

          


IV. Postmodernist mədəniyyətdə ənənəvi dəyərlər sistemi

İşçi bölmələr:

 • İntermediallıq mədəniyyətlərarası diffuziyanın mexanizmi kimi;
 • Postmodernizm dövründə şəxsiyyətin reinterpretasiyası;
 • Müasir dünya gerçəkliyində humanitar və mədəni transformasiyalar.

          


V. XXI əsrdə qloballaşma proseslərinə yeni metodoloji yanaşmalar

İşçi bölmələr:

 • Virtual reallıq və cəmiyyətin inkişafı;
 • Gənc nəslin formalaşmasında virtual universitetlərin rolu;
 • Nəsillərin qarşılıqlı münasibətlərinin problemləri və perspektivləri.

          
VI. Müasir təbabətə baxışı dəyişən texnologiyalar və molekulyar biologiya

İşçi bölmələr:

 • Transplantologiyanın tibbi-etik aspektləri;
 • Onkologiyanin deontoloji problemləri;
 • Molekulyar biologiya: naliyyətlər və perspektivlər.

          

VII. Multikulturalizm və mədəvəni özünüdərk

İşçi bölmələr:

 • Multikulturalizm və rasionallıqların dialoqu;
 • Qloballaşma dövründə multikulturalizm və identiklik;
 • Mədəni özünüdərk və insanın fəlsəfi siması.

          

VII.I Cəmiyyətin həyatında multikulturalizm

İşçi bölmələr:

 • Dinlərarası dialoq problemi: dəyərlər və hüdudlar;
 • Multikultural cəmiyyətdə etnik, sosial, dini fikir ayrılıqlarının idarə olunması metodları və onların müxtəlif identikliklərə uyğunluğu;
 • Qərbdə və Şərqdə multikulturalizm və inteqrasiya proseslərinin analogiyaları və fərqləri

          

Информация для участников

İştİrakçIlar üçün məlumat

Information for participants

Всю подробную информацию о предстоящем Бакинском международном гуманитарном Форуме, который состоится 2-3 октября 2014 года, вы можете найти в данном разделе:

You can find all detailed information about forthcoming Baku International Humanitarian Forum, which will be held on October 2-3, 2014, in the section below:

2-3 oktyabr 2014-cü ildə keçiriləcək Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumu haqqında ətraflı məlumatı Siz bu bölmədə əldə edə bilərsiniz:

Регистрация на форуме

Registration

Qeydİyyat

Для участия в работе Бакинского международного гуманитарного Форума необходимо обязательно пройти процедуру онлайн регистрации в указанном ниже разделе.

Внимание! Не забудьте указать в регистрационной форме номер персонального пригласительного письма.

Информация о получении виз
Участники, приглашённые на Форум, в случае необходимости оформления визы для посещения Азербайджана, могут получить её, обратившись в Посольства и Консульства Азербайджанской Республики.

Боллее подробную информацию о визовом режиме вы можете получить на сайте Министерства Иностранных Дел Азербайджанской Республики

For participation in the work of the Baku International Humanitarian Forum you are required to go through online registration procedure in the below section.

Note! Do not forget to indicate in the registration form the number of your personal invitation letter.

Visa information
Participants invited to the Baku International Humanitarian Forum, in case they need a visa to visit Azerbaijan, can apply for visa at the Embassies and Consulates of the Republic of Azerbaijan.

For more information visit the official web site of the Ministry of Foreign Affairsof the Republic of Azerbaijan.

Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumunun işində iştrak etmək üçün qeydiyyat prosedurasından keçməlisniz.

Vizanın alınmasına dair məlumat
Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumuna dəvət olunmuş iştirakçılar Azərbaycana səfər etmək üçün viza rəsmiləşdirməsindən ehtiyac duyurlarsa, Azərbaycan Respublikasının Səfirlikləri və Konsulluqlarına müraciət edib əldə edə bilərlər.

Əlavə məlumatı Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi internet səhifəsindən əldə etmək olar.

Туры по регионам Азербайджана

Tours to the regions of Azerbaijan

Azərbaycan regİonlarI üzrə turlar

Для участников Бакинского международного гуманитарного Форума c 4 по 5 октября 2014 года будут организованы туры по следующим регионам Азербайджана:

Tours to the following regions of Azerbaijan will be organized for the participants of the Baku International Humanitarian Forum 4-5, october 2014:

2014-cü il oktyabrın 4-5 -də Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumunun iştirakçıları üçün Azərbaycanının aşağıda qeyd olunan regionları üzrə səfərlər təşkil olunacaqdır:

Контакты

Contacts

ƏLAQƏ

Азербайджанская Республика, г. Баку
Организационный Комитет
Бакинского Международного Гуманитарного Форума

тел .: +(99412) 492 89 50; 492 95 58
факс:+(99412) 437 19 23
э-почта: [email protected]Republic of Azerbaijan, Baku
Organizing Committee of the Baku International Humanitarian Forum

tel.: +(99412) 492 89 50; 492 95 58
fax: +(99412) 437 19 23
e-mail: [email protected]


Azərbaycan Respublikası, Bakı ş.
Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumunun Təşkilat Komitəsi

tel. : +(99412) 492 89 50; 492 95 58
faks:+(99412) 437 19 23
e-ünvan: [email protected]Прогноз погоды

Hava proqnozu

Weather forecast