ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ САЙТ БАКИНСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ГУМАНИТАРНОГО ФОРУМА
OFFICIAL WEBSITE OF THE BAKU INTERNATIONAL HUMANITARIAN FORUM
BAKI BEYNƏLXALQ HUMANİTAR FORUMUNUN RƏSMİ İNTERNET SAYTI

Dəyirmi masalar

I. Texnologiyaların konvergensiyası və gələcəyin konturları: XXI əsrin əsas çağırışları

İşçi bölmələr:

 • Kvant hesablamaları;
 • Materiyanın tədqiqində nailiyyətlər
 • Yaşıl enerji.

           

II. İqtisadi inkişafın humanitar aspektləri

İşçi bölmələr:

 • İqtisadi inkişafın dayanıqlılığı problemi: humanitar aspektin prioritetliyi;
 • Qlobal iqtisadi sistemin humanitar problemləri;
 • İqtisadi inkişaf 2020: gələcəyə baxış.

          


III. Elmi innovasiyalar və onların təhsil mühitinə transferi

İşçi bölmələr:

 • Fundamental elmlər sahəsində innovasiyalar;
 • Elm və təhsilin inteqrasiyası: təhsilin elmi innovasiyalar əsasında inkişafı;
 • Fundamental və ictimai elmlərin inteqrasiya tendensiyaları.

          


IV. Multikulturalizm və özgünlük: cəmiyyətdə dəyər konsensusu axtarışında

İşçi bölmələr:

 • Multikulturalizm və cəmiyyətdə inteqrasiya problemləri;
 • Özgünlük və mədəni milli identiklik;
 • Mədəniyyətlərarası dialoq (interkulturalizm) dəyərlər konsensusu məkanı kimi.

          


V. Postmodern dövrdə milli özünüdərk

İşçi bölmələr:

 • Virtual reallıq və şəxsiyyət;
 • Postmodern ədəbiyyatda və müasir diskursda milli özünüdərk;
 • Mədəni kod və onun postmodern dövrdə transformasiyası.

          

VI. Davamlı inkişaf və ekoloji sivilizasiya

İşçi bölmələr:

 • Davamlı inkişaf naminə beynəlxalq humanitar əməkdaşlıq;
 • Etnik bilik və innovativ texnologiyalar davamlı inkişafın amilləri kimi;
 • Ekoloji sivilizasiya – davamlı inkişafın məqsədi.

          

VII. Molekulyar biologiya və biotexnologiyanın nailiyyətləri: nəzəriyyədən təcrübəyə

İşçi bölmələr:

 • Klinik təbabətdə molekulyar biologiya;
 • Hüceyrə transplantologiyasının bioloji və klinik aspektləri;
 • Müxtəlif xəstəliklərin müalicəsində gen terapiyasının imkanları.

          

VIII. Qloballaşan informasiya məkanında medianın aktual məsələləri

İşçi bölmələr:

 • Yeni texnologiyalar və müasir media;
 • KİV və sivilizasiyalar arasında dialoq: mədəniyyətlərin qütbləşməsindən qarşılıqlı əlaqələrə və tolerantlığa doğru;
 • c. Ənənəvi jurnalistika və sosial şəbəkələr.

          

Информация для участников

İştİrakçIlar üçün məlumat

Information for participants

Всю подробную информацию о предстоящем Бакинском международном гуманитарном Форуме, который состоится 2-3 октября 2014 года, вы можете найти в данном разделе:

You can find all detailed information about forthcoming Baku International Humanitarian Forum, which will be held on October 2-3, 2014, in the section below:

2-3 oktyabr 2014-cü ildə keçiriləcək Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumu haqqında ətraflı məlumatı Siz bu bölmədə əldə edə bilərsiniz:

Регистрация на форуме

Registration

Qeydİyyat

Для участия в работе Бакинского международного гуманитарного Форума необходимо обязательно пройти процедуру онлайн регистрации в указанном ниже разделе.

Внимание! Не забудьте указать в регистрационной форме номер персонального пригласительного письма.

Информация о получении виз
Участники, приглашённые на Форум, в случае необходимости оформления визы для посещения Азербайджана, могут получить её, обратившись в Посольства и Консульства Азербайджанской Республики.

Боллее подробную информацию о визовом режиме вы можете получить на сайте Министерства Иностранных Дел Азербайджанской Республики

For participation in the work of the Baku International Humanitarian Forum you are required to go through online registration procedure in the below section.

Note! Do not forget to indicate in the registration form the number of your personal invitation letter.

Visa information
Participants invited to the Baku International Humanitarian Forum, in case they need a visa to visit Azerbaijan, can apply for visa at the Embassies and Consulates of the Republic of Azerbaijan.

For more information visit the official web site of the Ministry of Foreign Affairsof the Republic of Azerbaijan.

Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumunun işində iştrak etmək üçün qeydiyyat prosedurasından keçməlisniz.

Vizanın alınmasına dair məlumat
Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumuna dəvət olunmuş iştirakçılar Azərbaycana səfər etmək üçün viza rəsmiləşdirməsindən ehtiyac duyurlarsa, Azərbaycan Respublikasının Səfirlikləri və Konsulluqlarına müraciət edib əldə edə bilərlər.

Əlavə məlumatı Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi internet səhifəsindən əldə etmək olar.

Туры по регионам Азербайджана

Tours to the regions of Azerbaijan

Azərbaycan regİonlarI üzrə turlar

Для участников Бакинского международного гуманитарного Форума c 4 по 5 октября 2014 года будут организованы туры по следующим регионам Азербайджана:

Tours to the following regions of Azerbaijan will be organized for the participants of the Baku International Humanitarian Forum 4-5, october 2014:

2014-cü il oktyabrın 4-5 -də Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumunun iştirakçıları üçün Azərbaycanının aşağıda qeyd olunan regionları üzrə səfərlər təşkil olunacaqdır:

Контакты

Contacts

ƏLAQƏ

Азербайджанская Республика, г. Баку
Организационный Комитет
Бакинского Международного Гуманитарного Форума

тел .: +(99412) 492 89 50; 492 95 58
факс:+(99412) 437 19 23
э-почта: [email protected]Republic of Azerbaijan, Baku
Organizing Committee of the Baku International Humanitarian Forum

tel.: +(99412) 492 89 50; 492 95 58
fax: +(99412) 437 19 23
e-mail: [email protected]


Azərbaycan Respublikası, Bakı ş.
Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumunun Təşkilat Komitəsi

tel. : +(99412) 492 89 50; 492 95 58
faks:+(99412) 437 19 23
e-ünvan: [email protected]Прогноз погоды

Hava proqnozu

Weather forecast